"Toivo" Bergrabben's Singin' in the Rain
Vi skal prøve å følge "Toivo's" aner så langt tilbake som det er mulig med de kilder som er å finne. "Tibetan Spaniel Network's database, KoiraNet søkerbase (svensk), finsk eller engelsk , hvor du kan søke på ulike hunderaser, og flere andre kilder har vært til stor hjelp i tillegg til egen stamtavle og andres oppdretteres tibbesider verden over.
Gjør oppmerksom på at denne stamtavlen ikke er hundre prosent riktig og at det kan finnes feil og mangler ved den og derfor ikke er å betrakte som orginalkilde, men må taes med forbehold om at ikke alle opplysninger nødvendigvis er helt riktige.

Generasjons kartene
For å holde oversikten over de ulike slektsledd har jeg delt inn hver slektstavle i fire slektsledd, med selve hunden, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre på fars- og morssiden. Så følger en hver enkelt hundefedre og mødre i siste generasjon over til deres slektsledd, med foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Hvert ledd blir fortløpende nummerert, fra første hund (1) til siste oldeforeldre (15).

Slik fordobles antall nummer for hvert slektsledd utover i slektstavlene,1. til og med 4. generasjon går fra nummerene 1-15. Farssiden får nummerene 2, 4-5 og 8-11, og morssiden 3, 6-7 og 12-15. Fedrene får like sluttsiffer (0, 2, 4, 6 og 8) mens mødrene ulike nummer (1,3,5, 7 og 9), jeg har også valgt å gi dem ulike farger for tydeligere skille mellom hanhund og tisper.

Flere hanhunder og tisper viser seg å være foreldre til mange hanhunder og tisper, så disse går igjen og finnes i flere generasjoner som fedre og mødre. Disse har jeg linket opp mot hverandre og følger slektleddene bakover for den enkelte der de først dukker opp og hvor flere ledd bakover er å finne slik at anene kan føres bakvoer. Dette medfører at grenene i slektsoversikten krymper inn og ender opp med noen få forfedre som er mulig å finne. Andre igjen har det ikke vært mulig å finne aner til og stopper opp av seg selv.

Du vil finne at såvel fars og morsiden krysser hverandre med at tidligere fedre og mødre har slekt både på mors og farsiden opptil flere steder. Spesielt når vi kommer lagt ut i slektsleddene. Dette gjør det hele uoversiktlig og ikke enkelt å følge trådene, fra første til siste hund i anene.

I tillegg til hovednummeret for den enkete hund har jeg også ført opp, hvor den enekte hund er oppført mer enn engang, med nummeret og generasjonsledd det står oppført under. Slik som i dette eksemplet, hvor denne er ført opp tre ganger, først 276, 9. generasjon, så 528, 10. generasjon og så 568 i 10. generasjon, med link til 267(9.gen.) hvor en kan finne også foreldrene til denne i 10. generasjon og følge så foreldrene dens derfra og videre utover i en senere slektstavle:

568,276/9.gen, 528/10. gen

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9.gen


276, 528/10. gen, 568/10.gen,

Farfar:
UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

552

---
Rory Of Padua
Født: 25.03.1958
Reg.nr.:
---

553

---
Ramblersholt La Tru
Født: 02.06.1961
Reg.nr.:
---

Her er oversikt over nummerinndelingen for de enkelte slektstavler:

 

1. til 4. generasjon

1-4 generasjon, har følgende nummmer:
1.gen. nr. 1;
2. gen. nr. 2-3;
3.gen. nr. 4 - 7 og
4. gen. nr. 8 - 15.

5. til 7. generasjon

1-4 generasjon, har følgende nummmer:
Gjentar de enkelte fra 4. generasjon og følger nummerene fra 8-15.
5. gen. nr. 16 - 31;
6. gen. nr. 32 - 63 og
7. gen. nr. 64 - 127.

8. til 10. generasjon

8. - 10. generasjon, har følgende nummmer:
Gjentar de enkelte fra 7. generasjon og følger nummerene fra 64 -127.
8. gen. nr. 128 - 255;
9. gen. nr. 256 - 511 og
10. gen. nr. 512 - 1023.

1. generasjon
barn
2. generasjon
foreldre
3. generasjon
besteforeldre
4. generasjon
oldeforeldre

1

 


"Toivo"
Bergrabben's Singin' in the Rain

Født:
24. oktober 2005
Reg. nr.:
S64909/2005
Oppdretter: Bergrabben Kennel
Eier: Kennel Canitouela

2

Far:
Nuch. Such.Dkuch. Norduch.Finuch. Romuch.Intuch.Gibuch. DDSW-06
"Emil" Sagaland's U-Ran-Us
Født: 11.04.2001
Reg.nr.:
S10968/2004
Oppdretter: Kennel Sagaland
Eier:
Bergrabben Kennel, Sverige

 


4

Farfar:
S N UCH
Mavibos Kalimo
Født:1993
Reg.nr.: S54814/93
6 kull, 16 avkom
Oppdretter: Kavibos kennel
,
Sverige8

Norrforsens Dorfhu
Født: 1986
Reg.nr.: S16574/86
2 kull, 3 avkom
Tippoldefar på morssiden

til Norrforsens Dorfhu's aner


9

INT S N UCH
Lolita
Født:
14.08.1990
Reg.nr.: S57573/90
7 avkom
Mormor til Vicky

til Lolitas aner

5

Farmor:
INT NORD UCH
Sagaland's Ba-Car-Di
Født:1991
Reg.nr.: 17072/91


10

INT NORD UCH SV-93-95 FINUCH
Bio-Bios Ivanhoe
Født:---
Reg.nr.: S15404/90
tipp-tipp olderfar til Laika

til Bio-Bios Ivanhoes aner


11

N S UCH
Sagaland's Sa-Ke
Født:---
Reg.nr.: 07608/88


til Sagaland's Sa-Ke aner

3

Mor:
.
Mirjabo's Ina
Født:23. juli 2001
Reg.nr.: S10969/2004
Oppdretter: Mirjabo's Kennel
Eier:
Bergrabben Kennel, Svergie


6

Morfor:
Sakya's Chay-Shang Ching
Født:---
Reg.nr.:12061/91


12

Shangri-La's Nonsuch-Shen-I
Født:---
Reg.nr.: 05110/89

til Shangri-La's Nonsuch-Shen-I aner


13

Chaylmolen Diana
Født: 09.06.1986
Reg.nr.: 07753/87

til Chaylmolen Diana aner

7

Mormor:
Sakya's Gan-Ya So-Ma
Født:---
Reg.nr.: 33963/93


14

Simpasture Tsing Fu
Født: 09.03.1992
Reg.nr.: 25459/92

til Simpasture Tsing Fu's aner


15

Jotono's Dainty Grace
Født:---
Reg.nr.: 03703/91

til Jotono's Dainty Graces aner

1. generasjon
barn
2. generasjon
foreldre
3. generasjon
besteforeldre
4. generasjon
oldeforeldre

NB: "Kull og avkomlistene" kan være ufullstendige og ikke på de faktiske forhold hva gjeler den enkelte hund. Det bør derfor taes forbehold om feil og mangler ved kildematerialet som er brukt.

5. til 7. generasjon

1-4 generasjon, har følgende nummmer:
Gjentar de enkelte fra 4. generasjon og følger nummerene fra 8-15.
5. gen. nr. 16 - 31;
6. gen. nr. 32 - 63 og
7. gen. nr. 64 - 127.Norrforsens Dorfhu (nr. 8)
For Toivo's slektsledd: (farsiden):

4. generasjon
oldeforeldre
5. generasjon
tipp-oldeforeldre
6. generasjon
2 tipp-oldeforeldre
7. generasjon
3 tipp-oldeforeldre

8, (30)

Norrforsens Dorfhu
Født: 1986
Reg.nr.: S16574/86
2 kull, 3 avkom (reg. Finland)
11 avkom:
Mor: Braeduke Gian-Su (8) (her bl.a mor til Jotono's Dainty Grace, nr. 15)
og
Lolita (3)
far til Jotono's Dainty Grace (nr.15), Norrforsens Dorfhu oppført som nr. 30 ( 5. generasjon).

16, (60/6.gen.)

Far:
S SF UCH
Zaramba Of Zlazano
Født: 1977
Reg.nr.: SF21842M/77/824

9 avkom:
Mor: Hårskas Johanna (1), Hårskas Phola-Che-Pa (2), Fieldlan Famia (1), Hårskas Haidi (1), Hårskas Judith (1), Hårskars Jotsi (1)og Beige-Beauty (2).

 


32,
32/6. gen
, 120/7.gen,166/8. gen,326/9. gen,

Farfar:
KANS MVA POHJ MVA
Huntglen Rampa
Født:1969
Reg.nr.: SF08421/69Z
bilde av Huntglen Rampa

5 avkom:
Mor: Zhangri-La Of Zlazano (1), Zhanta Of Zlazano (2), Zarita Of Zlazano (1) og Zippe Of Zlazano (1).

Følg Huntglen Rampa's aner videre via 166/8. gen

64, (240/8.gen,)

Ming Y Of Northanger
Født: 27.05.1967
Reg.nr.: KCS1772/824
1 avkom
Mor: Braeduke Sivas Padmini

65,
65/7. gen
,
287/9. gen,653/10. gen, 333/9. gen,

UK CH
Braeduke Sivas Padmini

Født: 24.08.1965
Reg.nr.: KCSB986
Mor til bl.a. Zade Of Zlazano, 143/8. gen,
Huntglen Rampa 32/6. gen

Braeduke Sivas Padmini's aner

 

33, (121/7.gen)

Farmor:
FIN MVA
Zarita Of Zlazano
Født: 27.09.1975
Reg.nr.: SF30476J/75
1 avkom:
Far: Huntglen Rampa

66, (242/8.gen, 282/9.gen)

KANS MVA POHJ MVA
Braeduke Lham
Født: 22.06.1973
Reg.nr.: SF258026/73
4 avkom:
Mor: Zinzilla Of Zlazano (1); Mistyway Tantalize (1),
Wildhern A-Rabella (1) og Zafra Of Zlazano (1).

Braeduke Lham's aner

67,
67/7.gen
, 281/9. gen,325/8. gen, 669/10. gen,

Wildhern A-Rabella
Født: 12.10.1972
Reg.nr.:
SF258015/73
3 avkom:
Far: Braeduke Dung Ka (2) og Braeduke Lham (1).

Wildhern A-Rabella aner

17, (61)

Mor:
S SF UCH
Beige-Beauty
Født: 22.10.1978
Reg.nr.: S62869/78
2 avkom:
Far: Zaramba Of Zlazano (2)
34,
34/6. gen,122/7. gen,642(674)/10. gen,

Morfor:
INT NORD UCH
Braeduke Amdo-Chu
Født: 12.08.1974
Reg.nr.: S61697/74

4 avkom:
Mor: Antoinett (1), Braeduke Ranee (1),
Braeduke Cu-Li Cu Cu (1)og Ulvus Gullmora (1).

68,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

GBCH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH
1 avkom

se også 104, 7. ledd

følg Amcross Tarquin's aner

69,
69/7. gen, 105/7. gen,717/10. gen,
725/10.gen
, 1285(1349)/11. gen,

Braeduke Ama-Chu
Født: 21.01.1973
Reg.nr.: KCREG34077/73

se også 105, 7 ledd

følg Braeduke Ama-Chu's aner

35, (123)

Mormor:
S N UCH
Antoinette
Født: 1977
Reg.nr.: S18143/77
2 avkom
Far: Braeduke O Pempo-Go La (1)
Far: Braeduke Amdo-Chu (1)

70, (246/8. gen)


Ambrosius
Født:---
Reg.nr.: ---

Følg Ambrosius aner vidre

71,Hårskars Amulette
Født:---
Reg.nr.: ---

Følg Hårskars Amulettes aner videre

4. generasjon
oldeforeldre
5. generasjon
tipp-oldeforeldre
6. generasjon
2 tipp-oldeforeldre
7. generasjon
3 tipp-oldeforeldre

NB: "Kull og avkomlistene" kan være ufullstendige og ikke på de faktiske forhold hva gjeler den enkelte hund. Det bør derfor taes forbehold om feil og mangler ved kildematerialet som er brukt.

 

Lolita (nr. 9)

4. generasjon
oldeforeldre
5. generasjon
tipp-oldeforeldre
6. generasjon
2 tipp-oldeforeldre
7. generasjon
3 tipp-oldeforeldre

 

9

INT S N UCH
Lolita
Født: 14.08.1990
Reg.nr.: S57573/90
7 avkom:
Far: Norrforsens Dorfhu (3), Toyway O-Ma-Otto (2), Shangri-La's Ferrari (2).

Mormor til Vicky

18

Far:

Mavibos Zo-Lo
Født: 1988
Reg.nr.: S59192/88
1 avkom (Lolita).

 


36

Farfar:
INT N S UCH NV-90
Vicita's Hopefull
Født: 31.08.1987
Reg.nr.: 05632/88
65 avkom:
Maj-Rols Belladonna (10), Maj-Rols Quirell (3),
Hiso's Ut-Bi-Ne (1), Mango's Ta-Ra-Nita (4),
Tsingfu's Xoox-Up Zolo-Starlet (4), Mango's Tin-To-Mara (4), Zita (1), Mango's Ti-A-Ra (3), Strømkarlens Betelgeuze (4), Kavaleren's Micro-Nelle (3), Sagaland's Te-Qu-Ila (1), Infanta's La-Mer (2), Finkelinn's Net-Ty (3), Sagaland's Ta-Ch-Mir (3), Zolo's Sayanara (4),
Strømkarlens Tai Tang (5), Shangri-La's Famous Grouse (3) og Zolo's Nadina (3).72

Sharbonne Rampant For Toydom
Født: 21.03.1986
Reg.nr.: 29512/86
45 kull, 142 avkom
Oppdretter: Miss Y Border

Følg Sharbonne Rampant For Toydom's aner videre

73

INT N S UCH
Tuyet Su-Zi From Sharbonne
Født: 24.02.1986
Reg.nr.: 29505/86
3 kull, 6 avkom:
Far: Sharbonne Rampant For Toydom (4), Maj-Rols Billbaily (1) og Niam Eshwar (1).
Oppdretter: Mrs. L. A. Johnstone

Følg Tuyet Su-Zi From Sharbonne's aner videre37

Farmor:
S UCH
Mavibos Mardi
Født: 1986
Reg.nr.: S13646/86
1 avkom (Mavibos Zo-Lo)

74


SWD/NOR CH
Ramblers Ti Li Snow King
Født:---
Reg.nr.:

følg Ramblers Ti Li Snow King's aner videre


75, 39/6. gen


SWD CH
Carnbech Carlina
Født: 23.10.1983
Reg.nr.: S48306/84

Følg Carnbech Carlina's aner videre

19

Mor:
.
Mavibos Kirsti
Født: 1987
Reg.nr.: S23644/87
1 avkom (Lolita)


38

Morfor:
FINUCH SUCH
Raibrai Ta-Ma
Født: 1986
Reg.nr.: SF3452N/86
1 avkom (Mavibos Kirsti)


76


Braeduke Lhad-A-Khyi
Født: 07.07.1982
Reg.nr.: SF03086F/83

Følg Braeduke Lhad-A-Khyi's aner videre

77


Colphil Patiala
Født:---
Reg.nr.: 07

Følg Colphil Patiala's aner videre

39, 75/7. gen

Mormor:
S UCH
Carnbech Carlina
Født: 23.10.1983
Reg.nr.: S48306/84
1 avkom (Mavibos Kirsti)

Følg Carnbech Carlina's aner videre78,
98/7. gen, 150/8. gen

UK CH
Amcross Pundit
Født: 29.06.1978
Reg.nr.: ---

 

Følg Amcross Pundit's aner videre


79, 99/7. gen, 151/8. gen


Kenmo Lolita
Født: 18.07.1977
Reg.nr.:

Kenmo Lolita også 99/7. gen

Følg Kenmo Lolita's aner via 151/8. gen

og videre via Kenmo Lolitas stamtavle

4. generasjon
oldeforeldre
5. generasjon
tipp-oldeforeldre
6. generasjon
2 tipp-oldeforeldre
7. generasjon
3 tipp-oldeforeldre

NB: "Kull og avkomlistene" kan være ufullstendige og ikke på de faktiske forhold hva gjeler den enkelte hund. Det bør derfor taes forbehold om feil og mangler ved kildematerialet som er brukt.

 

Bio-Bios Ivanhoe (nr. 10)

 

10

INT NORD UCH SV-93-95 FINUCH
Bio-Bios Ivanhoe
Født:---
Reg.nr.: S15404/90
tipp-tipp olderfar til Laika

20

Far:
SWD CH
Of Zlazano Karika
Født: 15.11.1986
Reg.nr.: SF05340/87

 


40

Farfar:
INT/NORD/DAN CH
Of Zlazano Zamovar
Født: ---
Reg.nr.:
--- 


80,
84/7. gen,

INT/FIN/SWD CH
Zollis Inter-Mez-Zo
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Zollis Inter-Mez-zo's aner videre81

INT/NORD CH
Of Zlazano Zindy
Født: 24.09.1977
Reg.nr.:SF00775U/78

Følg Of Zlazano Zindy's aner videre41

Farmor:
FIN CH
Of Zlazano Zhantal
Født: 15.04.1985
Reg.nr.: SF22445J/85


82,
82/7.gen,86/7.gen,140/8. gen,162/8. gen,334/9. gen,

INT/NORD CH
Of Zlazano Zalentino
Født: 23.10.1973
Reg.nr.: SF121066/74

følg Of Zlazano Zalentino's aner via 140/8. gen


83,
83/7. gen, 87/7. gen,

FIN CH
Of Zlazano Zaramani
Født: 11.08.1978
Reg.nr.: SF08740L/78

Følg Of Zlazano Zaramani's aner videre

21

Mor:
SWD/FIN CH
Of Zlazano Ka Da Ka
Født: ---
Reg.nr.:
S24982/89
 

42

Morfor:
INT/NORD CH
Of Zlazano Zharlie Zhaplin
Født: ---
Reg.nr.:
--- 84,
80/7. gen
,

INT/FIN/SWD CH
Zollis Inter-Mez-Zo
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Zollis Inter-Mez-zo's aner videre

85


Of Zlazano Zasika
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

Følg Of Zlazano Zasika's aner videre

43

Mormor:
FIN CH
Of Zlazano Zuukko
Født: 15.04.1985
Reg.nr.: SF22444H/85


86,
82/7.gen,86/7.gen,140/8. gen,162/8. gen,334/9. gen,

INT/NORD CH
Of Zlazano Zalentino

Født: 23.10.1973
Reg.nr.: SF121066/74

følg Of Zlazano Zalentino's aner via 140/8. gen

87,
83/7. gen, 87/7. gen,

FIN CH
Of Zlazano Zaramani

Født: 11.08.1978
Reg.nr.: SF08740L/78

Følg Of Zlazano Zaramani's aner videre

s

 

Sagaland's Sa-Ke (Nr. 11)

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

11


N S UCH
Sagaland's Sa-Ke
Født: 1988
Reg.nr.: 07608/88

22

Far:
SWD/NOR CH
Zollis Li-N-Us
Født: 27.06.1986
Reg.nr.: S47565/86

44

Farfar:
NOR/SWD CH
Panchan Lhamas Gaston
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

 

88

SWD/NOR CH
Haibas Benjamin
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Haibas Benjamin's aner videre


89

SWD CH
Zollis Q Uin Ta
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Zollis Q Uin Ta's aner videre

45

Farmor:
SWD CH
Corellas Li-Zet-Te
Født: ---
Reg.nr.:
---


90,
90/7. gen, 160(168)/8. gen, 365/9. gen,

INT/NORD CH
Zollis A-Bra-Ham
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Zollis A-Bra-Ham's aner videre


91

---
Fieldlan Corella
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

23

Mor:
NOR CH
Sagaland's Per-Nod
Født: ---
Reg.nr.:
--- 
 

46

Morfor:
---
Lecibsin Extra Emigrant
Født: 16.09.1984
Reg.nr.: SF02575K/8592

FIN CH
Of Zlazano Zombrero
Født: ---
Reg.nr.:


93

INT/NORD CH
Lecibsin Emilia
Født: ---
Reg.nr.: SF11297P/81

47

Mormor:
---
Zollis My-S-An
Født:---
Reg.nr.: 33963/93

94

---
Zollis Sa-M-My
Født:---
Reg.nr.: ----


95

---
Zollis Lil-La-My
Født:---
Reg.nr.: ----

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

 

Shangri-La's Nonsuch-Shen-I (Nr. 12)

 

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

12

Shangri-La's Nonsuch-Shen-I
Født:---
Reg.nr.: 05110/89

24

Far:
--
Wildhern Bolero
Født: 17.07.1986
Reg.nr.:
---

48, 144/8. gen

Farfar:
UK CH
Tsingay Tango
Født: 05.12.1981
Reg.nr.:
--- 

følg Tsingay Tango's aner via 144/8. gen

96, 288/9. gen, 294/9. gen

UK CH
Amcross Jimbu
Født: 28.05.1979
Reg.nr.:
---

følg Amcross Jimbu's aner via 288/9. gen


97, 289/9. gen

UK CH
Tsingay Taraminta
Født: 24.06.1976
Reg.nr.:
---

følg Tsingay Taraminta aner via 289/9. gen

49

Farmor:
---
Carnbech Corry
Født: 23.10.1983
Reg.nr.:
---


98,
78/7. gen
, 150/8. gen

UK CH
Amcross Pundit
Født: 29.06.1978
Reg.nr.: ---

 

Følg Amcross Pundit's aner videre


99,
79/7. gen
, 151/8. gen

---
Kenmo Lolita
Født: 18.07.1977
Reg.nr.:

Kenmo Lolita også på nr. 79 (7.gen), følg anene der

Følg Kenmo Lolita's aner via 151/8. gen

og videre via Kenmo Lolitas stamtavle

25

Mor:
NOR/SWD CH
Shymela Pasang Norbu Of Clydum
Født: 19.09.1986
Reg.nr.:
--- 
 

50

Morfor:
UK CH
Clydum Hopenglory
Født: 07.09.1980
Reg.nr.:
--- 100

UK CH
Amcross Justice
Født: ---
Reg.nr.:
---


101

---
Bruesown Tsampa Of Clydum
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

51

Mormor:
---
Dukesmead Bopeep
Født: 23.07.1978
Reg.nr.: ---

102

UK CH
Amcross Vost Kushi-Kee
Født:---
Reg.nr.: ----


103

---
Kensing Holly Of Dukesmead
Født:---
Reg.nr.: ----

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

 

Chaylmolen Diana (nr 13)

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

13

Chaylmolen Diana
Født: 09.06.1986
Reg.nr.: 07753/87


26

Far:
UK CH
Mimana Kelma
Født: 08.07.1980
Reg.nr.:
---

52

Farfar:
UK CH
Amcross Am Ban
Født: ---
Reg.nr.:
12.08.1974

 

104,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,

UK CH
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH
1 avkom

Følg Amcross Tarquin's aner via 68/7. gen


105,
69/7. gen, 105/7. gen,717/10. gen,725/10.gen, 1285(1349)/11. gen,

---
Braeduke Ama-Chu
Født: 21.01.1973
Reg.nr.: KCREG34077/73


følg Braeduke Ama-Chu's aner videre

53

Farmor:
UK CH
Nimana Lhamu
Født: 25.11.1976
Reg.nr.:
---


106,
132/8. gen,280/9. gen,
290/9. gen
,316/9. gen,318/9. gen,
324/9. gen
,
564/10.gen, 604/10. gen,
668/10. gen,

TSCA/AKC CH
Braeduke Dung-Ka
Født: 05.09.1972
Reg.nr.: NS789163/TS

Braeduke Dung-Ka's aner, videre via. 132/8. gen


107

---
Braeduke Rinchi-Ta
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

27

Mor:
---
Braeduke Pandoh
Født: 25.09.1981
Reg.nr.:
--- 
 

54,
152/8. gen,

Morfor:
AKC/UK CH
Braeduke Colphil Seng-Kyi
Født: 03.03.1980
Reg.nr.:
NT010250

følg  Braeduke Colphil Seng-Kyi's aner via 152/8. gen108,
304/9. gen,

UK CH
Braeduke Shipke-La
Født: 23.04.1974
Reg.nr.:
---

Følg videre Braeduke Shipke-La's aner via 304/9. gen


109
,
109/7. gen,305/9. gen,
583/10. gen,
635/11. gen,1211/11. gen ,

Camleigh Shan Tsung
Født: 10.08.1970
Reg.nr.:
---

følg Camleigh Shan Tsung's aner videre via 305/9. gen55,
311/8. gen,

Mormor:
UK CH
Braeduke Patlin
Født: 23.11.1971
Reg.nr.:

følg Braeduke Patlin's aner via 311/8. gen

110,
110/7. gen,340/9. gen,582/10. gen ,622/10.gen,634/10.gen,
1180/11. gen,1210/11. gen,1242/11.gen,

UK CH
Braeduke Channa
Født: 10.12.1976
Reg.nr.: ----

følg Braeduke Channa's aner videre via 340/9. gen111,
623/10. gen,

---
Braeduke Kailas Kyaring
Født:---
Reg.nr.: ----

Følg Braeduke Kailas Kyaring's aner videre via 623/10. gen

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

 

Simpasture Tsing Fu (Nr. 14)

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

14

Simpasture Tsing Fu
Født: 09.03.1992
Reg.nr.: 25459/92

28

Far:
UK CH
Simpasture Amun-Ra
Født: 23.01.1984
Reg.nr.:
---

56

Farfar:
---
Simpasture Cloud
Født: 20.11.1982
Reg.nr.:
--- 

 

112

---
Weiden Sy-Mon
Født: ---
Reg.nr.:
---


113

---
Rapallo Carrie
Født: ---
Reg.nr.:
---

57

Farmor:
---
Simpasture Imperial
Født: ---
Reg.nr.:
---


114,
310/9. gen,608/10. gen,

UK CH
Braeduke Mimmi
Født: 21.06.1973
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Mimmi's aner videre via 310/9. gen


115

---
Simpasture Serena
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

29

Mor:
---
Simpasture Black Eyed Susan
Født: 28.09.1990
Reg.nr.:
--- 
 

58

Morfor:
---
Hormead Buccaneer
Født: 02.11.1989
Reg.nr.:
--- 116

UK CH
Tamrae Pirate at Reinbridge
Født: ---
Reg.nr.:
---


117

UK CH
Carnbech Sweet Mystery at Hormead
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

59

Mormor:
---
Simpasture Ze-Ta
Født:11.01.1988
Reg.nr.: ---

118

UK CH
Taimani Ghadiali
Født:---
Reg.nr.: ----


119

---
Spandapa's Lenzema
Født:---
Reg.nr.: ----

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

 

Hundens navn (nr 15)

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

15


Jotono's Dainty Grace
Født:---
Reg.nr.: 03703/91

30, (8)

Far:
---
Norrforsens Dorfhu
Født: 1986
Reg.nr.: S16574/86
2 kull, 3 avkom

se Norrforsens Dorfhu aner nr.8 (4. slektsledd), og følg anene derfra bakover.

60, (16)

Farfar:
Of Zlazano Zaramba

 

120,
32/6. gen
, 120/7.gen,166/8. gen,326/9. gen,


Huntglen Rampa

Følg Huntglen Rampa's aner videre via 166/8. gen


121, (33)


Of Zlazanto Zarita


61, (17)

Farmor:
Beige-Beauty122,
34/6. gen,122/7. gen,642(674)/10. gen,

INT NORD UCH
Braeduke Amdo-Chu
Født: 12.08.1974
Reg.nr.: S61697/74

4 avkom:
Mor: Antoinett (1), Braeduke Ranee (1),
Braeduke Cu-Li Cu Cu (1)og Ulvus Gullmora (1).


123, (35)


Antoinette

31

Mor:
---
Braeduke Gian-Su
Født: 07.08.1986
Reg.nr.:
--- 
 

62

Morfor:
UK CH
Nan-Kyi Pooh Of Braeduke
Født: 07.05.1982
Reg.nr.:
--- 124

UK CH
Braeduke Lingbu
Født: ---
Reg.nr.:
---


125

UK CH
Ybroc Eskimo Nell
Født: ---
Reg.nr.:
--- 

63

Mormor:
---
Braeduke Gam-Bu-Ra
Født: 03.07.1981
Reg.nr.: ---

126

---
Kensing Fredi
Født:---
Reg.nr.: ----


127

---
Tangwell Galaxy
Født:---
Reg.nr.: ----

4. generasjon
oldeforeldre

 

5. generasjon
tipp oldeforeldre


6. generasjon
tipp-tipp oldeforeldre


7. generasjon
3. tipp oldeforeldre

 

 

8. til 11. generasjon

8. - 11. generasjon, har følgende nummmer:
Gjentar de enkelte fra 7. generasjon og følger nummerene fra 64 -127.
8. gen. nr. 128 - 255;
9. gen. nr. 256 - 511,
10. gen. nr. 512 - 1023 og
11. gen. nr 1024 - 2047.

Her vil vi nok se at anene krymper inn, har de samme anene, slik vi har allerede sett når det gjelder forrige generasjoner. Det vil ikke bli så mange ulike foreldregenerasjoner. Da de fleste vil havne opp med ett eller flere av de samme foreldrene. Dette gjelder jo spesielt Tibetansk Spaniel som kom til England først rundt forrige århundreskiftet fra Tibet via India. De første "tibbene" som kom til de nordiske landene kom jo i all hovedsak fra oppdrettere i England.

Ming Y Of Northanger (Nr. 64, 240/8. generasjon)
(far til Huntglen Rampa 32, 120)
)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

32, (240/8. gen)


Ming Y Of Northanger
Født: 27.05.1967
Reg.nr.: KCS1772/824
1 avkom
Mor: Braeduke Sivas Padmini

128,
128/8.gen
,536/10.gen,
556/10. gen
,592/10. gen,596/10. gen,664(696)710.gen,706/10. gen,
1236/11. gen,

Far:

Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17.11.1965
Reg.nr.: KC303065/824
også far til Clawson Braeduke Rampa, 268/9. gen.

256,
1072/11. gen,1112/11. gen,
1184/11. gen
,1194/11. gen,

Farfar:
---
Rosaree Khen Chung Of Eulyn
Født: 20.04.1962
Reg.nr.: KCSB124

 

512,
514/10. gen,
1034/11. gen, 1088/11. gen,1090/11. gen,1108/11. gen,

UK CH
Kyeho Za-Khyi
Født: ---
Reg.nr.: KCSB135AT

1024,
1024/11. gen,
1028/11. gen

---
Toomai Of Furzyhurst
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Toomai Of Furzyhurst aner videre

1025,
1025/11. gen, 1029/11. gen

---
Ku Sburpa
Født: 12.06.1956
Reg.nr.:
---

Følg Ku Sburpa's aner videre


513

---
Rosemary Of Padua
Født: ---
Reg.nr.: KC25458

1026,
1104/11. gen,

---
Nak Lok La
Født: 23.10.1955
Reg.nr.:
---

 

1027,
1105/11. gen,

UK CH
Rowena Of Padua
Født: 11.08.1955
Reg.nr.:
---

257,
1073/11. gen,1113/11. gen,
1185/11. gen, 1195/11. gen,

----
Rosaree Lady Gillian

Født: 21.04.1964
Reg.nr.: KCS2829

 

 


514,
512/10. gen,
1034/11. gen, 1088/11. gen,1090/11. gen,1108/11. gen,

UK CH
Kyeho Za-Khyi
Født: 01.07.1958
Reg.nr.: KCSB135AT

følg Kyeho Za-Khyi's aner videre via 512/10. gen

1028,
1024/11. gen,
1028/11. gen

---
Toomai Of Furzyhurst
Født:
Reg.nr.:
---

Følg Toomai Of Furzyhurst aner videre

1029,
1025/11. gen, 1029/11. gen

---
Ku Sburpa
Født: 12.06.1956
Reg.nr.:
---

Følg Ku Sburpa's aner videre


515,
1033/11. gen

---
Milady Zetta
Født: 16.03.1956
Reg.nr.: KC09157

1030

---
The Prince Of Dzun
Født: 15.11.1948
Reg.nr.:
---

1031

---
Ta-Le
Født: 10.10.1950
Reg.nr.:
---

129,
129/8. gen
,543, 10. gen,665/10. gen,1293(1357)/11. gen,1305/11. gen,1415/11. gen,

Mor:
---

Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
Reg.nr.:
KC79865 
også mor til Pan-Zi Of Northanger, 271/9.gen 

 
258,
548/10. gen, 1064/11. gen, 1080/11. gen, 1086/11. gen

Morfor:
---
Pontac Keun Chang
Født: 03.09.1963
Reg.nr.:
KCSB723 516,
1096/11. gen,

---
Rosaree Peri Lustre
Født: 26.06.1959
Reg.nr.:
---

1032

---
Kyeho Tumi
Født: 06.01.1958
Reg.nr.:
---

1033,
515/10. gen

---
Milady Zetta
Født: 16.03.1956
Reg.nr.: KC09157


517,
1097/11. gen,

---
Pontac Huang Mju
Født: 23.05.1961
Reg.nr.:
--- 

1034,
512/10. gen, 514/10. gen,
1088/11. gen,1090/11. gen,1108/11. gen,

UK CH
Kyeho Za-Khyi
Født: 01.07.1958
Reg.nr.: KCSB135AT

følg Kyeho Za-Khyi's aner videre via 512/10. gen

1035

---
Ka-Le-Ja
Født: 01.08.1958
Reg.nr.:
---

259
, 549/10. gen,1065/11. gen, 1081/11. gen,1087/11. gen

Mormor:
---
Sivas Mara
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: KC06063

518,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.: KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

 

1036,
1040/11. gen

---
Sivas Sherpa
Født: 21.07.1960
Reg.nr.:
---

Følg Sivas Sherpa's aner videre

1037, 1041/11. gen

---
Kyungu
Født: 19.03.58
Reg.nr.:
---


519,
521/10. gen
,1099/11. gen,1141/11. gen

---
Sema Of Glenholme
Født: 19.07.1959
Reg.nr.: KCS2878/824
Mor til også Sivas Kirbah

1038, 1042/11. gen

---
Rika Of Furzyhurst
Født: 11.06.1957
Reg.nr.:
---

1039,
1043/11. gen,1107/11. gen,

---
Furzyhurst Tamar
Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

 

Braeduke Sivas Padmini (nr. 65, 241/8. generasjon, 287/9. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

65,
65/7. gen
,
287/9. gen,653/10. gen, 333/9. gen,

UK CH
Braeduke Sivas Padmini

Født: 24.08.1965
Reg.nr.: KCSB986

Mor til Zade Of Zlazano, 143/8. gen,

Huntglen Rampa 32/6. gen

130,
130/8. gen,574/10. gen,
666/10. gen,
1306/11. gen,

Far:
---
Sivas Gyamo Ngo Chu
Født: 14.09.1964
Reg.nr.:
---

260,
260/9. gen
,
570/10. gen,1148/11. gen,
1310/11. gen,1332/11. gen,

Farfar:
INT CH
Sivas Kirbah
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: SF10410/64

 

520,
518/10. gen
,
1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,1082/11. gen ,
1102/11. gen
, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.: KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1040,
1036/11. gen

---
Sivas Sherpa
Født: 21.07.1960
Reg.nr.:
---

Følg Sivas Sherpa's aner videre

 

1041,
1037/11. gen

----
Kyungu
Født: 19.03.58
Reg.nr.:
---


521,
519/10. gen
,1099/11. gen,1141/11. gen

---
Sema Of Glenholme
Født: 19.07.1959
Reg.nr.: KCS2878/824
Mor til også Sivas Mara

følg Sema Of Glenholme aner via nr. 519/10. gen

1042,
1038/11. gen

---
Rika Of Furzyhust
Født: 11.06.1957
Reg.nr.:
---

1043,
1039/11. gen
,1107/11. gen,

----
Furzyhurst Tamar
Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

261,
1149/11. gen,

Farmor:
---
Yang Chenla Sakya Trayerpa
Født: ---
Reg.nr.:
---


522

---
Rajah Of Glenholme
Født: 24.05.1958
Reg.nr.:
---

1044,
1110/11. gen,

---
Furzyhurst Virtuous Dragon
Født: 08.01.1956
Reg.nr.:
---

1045

----
Ranee Of Glenholme
Født: -----
Reg.nr.:
---


523

---
Pooh
Født: 03.12.1958
Reg.nr.:
--- 

1046,
1070/11. gen

---
Seng Ge La
Født: 22.05.1950
Reg.nr.:
---

Følg Seng Ge La's aner videre

1047

----
Duk Pa La
Født: 22.05.1950
Reg.nr.:
---

131,
131/8. gen,575/10. gen,667/10. gen,
1307/11. gen,

Mor:
---
Sivas Lotus
Født: 21.07.1960
Reg.nr.:
--- 
 

262,
1150/11. gen,2072/12. gen,

Morfor:
---
Pubu-Levens
Født: 01.10.1951
Reg.nr.:
--- 

følg Pubu-Levens aner via 2072/12. gen524,
524/10. gen,
1052/11. gen
,4100(4166)/13. gen,
4144/13. gen
,8292/14. gen,

---
Shipki La
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Shipki La's aner videre via 4144/13. gen

1048,
1048/11. gen,
1054/11. gen
,
1050/11. gen,2092/12. gen,4102(4168)/13. gen,8200(8232)/14. gen,8202(8234)/14. gen,
8288/14. gen,8290/14. gen, 8294/14. gen,
16584/15. gen
,16586/15. gen,

---
Lama
Født: ----
Reg.nr.:
---

Følg Lama's aner videre via 2092/12. gen

1049,
1049/11. gen
,1051/11. gen,
1055/11. gen,2093/12. gen,4099/13. gen,8289/14. gen, 8291/14. gen,8295/14. gen,16 585/15. gen,16 587/15. gen,

----
Dolma
Født: -----
Reg.nr.:
---

Dolmas aner videre er ukjente sålangt


525,
525/10. gen,4101(4167)/13. gen,
4145/14. gen,

---
Chumerti La
Født: 04.06.1949
Reg.nr.:
--- 

Følg Chumerti La's aner videre via 4145/14. gen

1050,
1048/11. gen,
1054/11. gen
,
1050/11. gen,2092/12. gen,4102(4168)/13. gen,8200(8232)/14. gen,8202(8234)/14. gen,
8288/14. gen,8290/14. gen, 8294/14. gen,
16584/15. gen
,16586/15. gen,

---
Lama
Født: ----
Reg.nr.:
---

Følg Lama's aner videre via 2092/12. gen

1051,
1049/11. gen
,1051/11. gen,
1055/11. gen,
2093/12. gen
,4099/13. gen,8289/14. gen,
8291/14. gen,8295/14. gen,16 585/15. gen,
16 587/15. gen,

----
Dolma
Født: -----
Reg.nr.:
---

Dolmas aner videre er ukjente sålangt

263,
1151/11. gen,2073/12. gen,

Mormor:
---
Gser-Pho La
Født: 21.05.1956
Reg.nr.: ---

Følg Gser-Pho La's aner videre via 2073/12. gen

526,
526/10.gen
,2050(2058)/12. gen,4146/13. gen

---
Nyi Khyi
Født:---
Reg.nr.: ----

Følg Nyi Khyi's aner videre via 2050(2058)/12. gen

1052,
524/10. gen,
1052/11. gen
,4100(4166)/13. gen,
4144/13. gen
,8292/14. gen,

---
Shipki La
Født: ---
Reg.nr.:
---

Følg Shipki La's aner videre via 4144/13. gen

1053,
8293/14. gen,

----
Chumurti La
Født: -----
Reg.nr.:
---

Følg Chumurti La's aner videre via 8293/14. gen


527,
4147/13. gen,

---
Shemo La
Født:---
Reg.nr.: ----

Følg Shemo La's aner videre via 4147/13. gen

1054,
1048/11. gen,
1054/11. gen
,
1050/11. gen,2092/12. gen,4102(4168)/13. gen,8200(8232)/14. gen,8202(8234)/14. gen,
8288/14. gen,8290/14. gen, 8294/14. gen,
16584/15. gen
,16586/15. gen,

---
Lama
Født: ----
Reg.nr.:
---

Følg Lama's aner videre via 2092/12. gen

1055,
1049/11. gen
,1051/11. gen,
1055/11. gen,2093/12. gen,4099/13. gen,8289/14. gen, 8291/14. gen,8295/14. gen,16 585/15. gen,16 587/15. gen,

----
Dolma
Født: -----
Reg.nr.:
---

Dolmas aner videre er ukjente sålangt

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Braeduke Lham (Nr. 66 og 242/8. gen og 282/9. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

66, (242/8.gen, ,282/9.gen)

KANS MVA POHJ MVA
Braeduke Lham
Født: 22.06.1973
Reg.nr.: SF258026/73
4 avkom:
Mor: Zinzilla Of Zlazano (1); Mistyway Tantalize (1),
Wildhern A-Rabella (1) og Zafra Of Zlazano (1).

132,
106/7. gen
,280/9. gen,
290/9. gen
,316/9. gen,318/9. gen,
324/9. gen
,
564/10.gen, 604/10. gen,
668/10. gen,

TSCA/AKC CH
Braeduke Dung-Ka
Født: 05.09.1972
Reg.nr.: NS789163/TS

264,
138/8.gen,308/9. gen,
546/10. gen
,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

Farfar:
---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.: KCS3002

Følg Rama Of Amcross aner videre fra 138/8.gen

 

528,
276/9. gen,568/10.gen,
616/10. gen
,1092/11.gen,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen
, 1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

1056,
552/10. gen,
1056/11. gen
,1232/11. gen,

---
Rory Of Padua
Født: Født: 25.03.1958
Reg.nr.:
---

følg Rory Of Padua's aner via 552/10. gen,

1057,
553/10. gen
,
1137/11. gen,1233/11. gen,

----
Ramblersholt La Tru
Født: 02.06.1961
Reg.nr.:
---

følg Ramblersholt La Tru's aner via 553/10. gen


529,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen, 1283(1347)11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

følg Amcross Seto Of Szufung's aner via 277/9.gen1058,
554/10. gen,1058/11. gen,
1078/11. gen,1084/11. ge, 1234/11. gen,

UK CH
Tomu Of Szufung
Født: 01.09.1961
Reg.nr.:
---

Følg Tomu Of Szufung's aner via 544/10.gen

1059,
555/10. gen,
1071/11. gen,1079/11. gen,
1085/11. gen
,1091/11. gen,1235/11. gen,

----
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

Følg Szufung Lotus Of Furzyhurst's aner via 555/10. gen

265,
265/9. gen
,561/10. gen,633/10. gen,649/10.gen,581/10. gen ,1129/11. gen,1209/11. gen,1337/11. gen,

Farmor:
---
Northanger Do-Lo Dikki
Født: 11.12.1970
Reg.nr.: KCREG041881/71


530,
268/9. gen, 530/10. gen, 298/9. gen,
1122/11. gen, 1124/11. gen,1162/11. gen,1266/11. gen, 1292/11.gen,1298/11. gen,1300/11. gen,1304/11.gen,

UK CH
Clawson Braeduke Rampa
Født: 29.08.1968
Reg.nr.: KCS2092

følg Clawson Braeduke Rampa's aner, nr. 268/9. gen.

1060,
128/8.gen
,536/10.gen,
556/10. gen
,592/10. gen,596/10. gen,664(696)710.gen,706/10. gen,
1236/11. gen,

---
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17.11.1965
Reg.nr.: KC303065/824
også far til Clawson Braeduke Rampa, 268/9. gen.

følg Huntglen Rosaree Bhabu aner via128/8.gen

1061,
537/10. gen
,537/10. gen ,557/10. gen,
593/10.gen
, 597/10. gen,613/10. gen
,
1237/11. gen,

UK CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
Født: 07.11.1965
Reg.nr.:
---

Følg Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni via 537/10. gen


531,
531/10. gen
,647/10. gen,1123/11.gen,1163/11. gen, 1225/11,1267/11. gen, 1299/11. gen, 1423/11. gen, 1431/11. gen,1455/11. gen,

---
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India
Reg.nr.:
KC98269
Historien om Dikki Dolma

1062,
1062/11.gen,1294(1358)/11. gen,

---
Jigme Khampa
Født: ----
Reg.nr.:
---

1063,
1063/11. gen,1295(1359),

----
Yang Chenla
Født: -----
Reg.nr.:
---

133,
565/10. gen

Mor:
UK CH
Braeduke Lha Lu
Født: 11.11.1970
Reg.nr.: KCS2676/824 
 

266,
266 9. gen
,270/9.gen, 572/10. gen,1126/11. gen,
1130/11. gen
, 1222/11. gen,1302/11. gen,
1308/11. gen,1410/11. gen,

Morfor:
UK CH
Braeduke Jhanki Of Wimaro
Født: 21.04.1966
Reg.nr.: KCSB368
også far til Northanger Ti-Bo, 135/8.gen
og til
Of Zlazano Zodi 286/9. gen
532,
274/9. gen,532/10. gen, 540/10. gen , 1144/11. gen,
1274/11. gen,

UK CH
Sivas Wimaro Ti-Mu
Født: 07.05.1965
Reg.nr.: KCSB915/824

følg Sivas Wimaro Ti-Mu aner via 274/9. gen

1064,
258/9. gen
,548/10. gen, 1080/11. gen, 1086/11. gen

---
Pontac Keun Chang
Født: 03.09.1963
Reg.nr.:
---

følg Pontac Keun Chang's aner via 258/9. gen

1065,
259/9. gen,549/10. gen, 1081/11. gen,1087/11. gen

----
Sivas Mara
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: KC06063

Følg Sivas Mara's gener via 259/9. gen


533,
541/10. gen
,1145/11. gen,

---
Sivas Ang Akalu
Født: 27.12.1962
Reg.nr.: KC40862

1066,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.: KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen


1067,
1083/11. gen

----
Sivas Ang Ank
Født: 08.08.1961
Reg.nr.:
---

267
,1131/11.gen,1143/11.gen,
1147/11. gen,

Mormor:
UK CH
Braeduke Lotus Bud Of Szufung
Født: 23.12.1964
Reg.nr.: KCS2827/824

534,
538/10. gen, 550/10. gen,
1196/11. gen,1231/11. gen,

UK CH
Khan Dee Of Curwenna
Født: 17.01.1963
Reg.nr.: ----

Også far til Braeduke Tam Cho, nr. 269/9. gen

1068,
1076/11. gen, 1100/11. gen,

---
Curwenna Rupert Of Padua
Født: 19.01.1961
Reg.nr.:
---

1069,
1077/11. gen, 1101/11. gen,

UK CH
Kando Of Furzyhurst
Født: 30.09.1958
Reg.nr.:
---


535

UK CH
Yaso Of Szufung
Født: 09.07.1960
Reg.nr.: ----

1070,
1046/11. gen

---
Seng Ge La
Født: 22.05.1950
Reg.nr.:
---

Følg Seng Ge La's aner videre

1071,
555/10. gen,
1059/11. gen,1079/11. gen,
1085/11. gen
,1091/11. gen,1235/11. gen,

----
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

Følg Szufung Lotus Of Furzyhurst's aner via 555/10. gen

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

Historien om Dikki Dolma

 

En ønsket å få tilført nye linjer av Tibetansk spaniel, for å opprettholde vitaliteten. Det var søskene Dikki Dolma og Yasodhara som ble importert fra India til de britiske øyer. Fru Howard Joyce (Braeduke Tibetan Spaniels) som kjøpte Dikki Dolma i 1969, Helen Forbes (Helfor Tibetan Spaniels) som kjøpte Yasodhara.

Den første representant av denne linjen i Finland var Braeduke Chung Culi, en veldig fin sønn av Dikki Dolma. Chung Culi kom fra England som liten valp i 1973. Dikki Dolma er også ført videre i Finland via Zollis Inter-Mez-Zo, som har hatt stor betyding for utviklingen av Tibetans spaniel i Finland.


Tilbake til Dikki Dolma

 

 

Wildhern A-Rabella (Nr. 67 , 243/8. gen, 281/9.gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

67,
67/7.gen
, 281/9. gen,325/8. gen, 669/10. gen,

Wildhern A-Rabella
Født: 12.10.1972
Reg.nr.: SF258015/73
3 avkom:
Far: Braeduke Dung Ka (2) og Braeduke Lham (1).

134,
134/8.gen ,
562/10. gen ,
1158/11. gen,650/10. gen,1338/11. gen,

Far:
UK CH
Windameres Braeduke Champa
Født: 10.02.1970
Reg.nr.: KCS2817

268,
268/9. gen, 530/10. gen, 298/9. gen,
1122/11. gen, 1124/11. gen,1162/11. gen,1266/11. gen, 1292/11.gen,1298/11. gen,1300/11. gen,1304/11.gen,

Farfar:
UK CH
Clawson Braeduke Rampa
Født: 29.08.1968
Reg.nr.: KCS2092

også far til Northanger Do-Lo Dikki, 265/9. gen

 

536,
128/8.gen
,536/10.gen,
556/10. gen
,592/10. gen,596/10. gen,664(696)710.gen,706/10. gen,
1236/11. gen,


Huntglen Rosaree Bhabu

følg Huntglen Rosaree Bhabu aner via 128/8.gen

1072,
256/6. gen, 1112/11. gen,
1184/11. gen
,1194/11. gen,

---
Rosaree Khen Chung Of Eulyn
Født: 20.04.1962
Reg.nr.: KCSB124

følg Rosaree Khen Chung Of Eulyn's aner via 256/6. gen

1073,
257/9. gen
,1113/11. gen,
1185/11. gen, 1195/11. gen,

----
Rosaree Lady Gillian

Født: 21.04.1964
Reg.nr.: KCS2829

Følg Rosaree Lady Gillian's aner via 257/9. gen


537,
537/10. gen ,557/10. gen,
593/10.gen
, 597/10. gen,613/10. gen
,1061/11. gen,1237/11. gen,

UK CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
Født: 07.11.1965
Reg.nr.:
---

1074,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.: KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1075,
539/10. gen
,1115/11. gen,
1135/11. gen
,
1187/11. gen,1227/11. gen,

----
Braeduke Tamara Of Szufung
Født: 19.10.1962
Reg.nr.:
---

Følg Braeduke Tamara Of Szufung's aner videre via 539/10. gen

269,
269/9.gen,681/10.gen,1125/11. gen,
1165/11. gen
,1231/11. gen, 1245/11. gen,
1269/11. gen
,1269/11. gen, 1301/11. gen,
1411/11. gen,

Farmor:
UK CH
Braeduke Tam Cho
Født: 04.04.1965
Reg.nr.:
---


538,
534/10. gen , 550/10. gen,
1196/11. gen,

UK CH
Khan Dee Of Curwenna
Født: 17.01.1963
Reg.nr.: ----
Også far til Braeduke Lotus Bud Of Szufung, nr. 267/9. gen

følg Khan Dee Of Curwenna's aner via 534/10. gen

1076,
1068/11. gen, 1100/11. gen,

---
Curwenna Rupert Of Padua
Født: 19.01.1961
Reg.nr.:
---

1077,
1069/11. gen, 1101/11. gen,

UK CH
Kando Of Furzyhurst
Født: 30.09.1958
Reg.nr.:
---


539,
1075/11. gen ,1115/11. gen,
1135/11. gen
,
1187/11. gen,1227/11. gen,

----
Braeduke Tamara Of Szufung
Født: 19.10.1962
Reg.nr.:
---

 

 

1078,
554/10. gen,1058/11. gen,
1078/11. gen,1084/11. ge, 1234/11. gen,

UK CH
Tomu Of Szufung
Født: 01.09.1961
Reg.nr.:
---

Følg Tomu Of Szufung's aner via 544/10.gen

1079,
555/10. gen,
1059/11. gen, 1071/11. gen,
1085/11. gen
,1091/11. gen,1235/11. gen,

----
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

Følg Szufung Lotus Of Furzyhurst's aner via 555/10. gen

135,
135/8. gen,
565/10. gen,651/10. gen,
1339/11. gen,

Mor:
---
Northanger Ti-Bo
Født: 23.06.1968
Reg.nr.:
--- 
 

270,
266 9. gen
,270/9.gen, 572/10. gen,1126/11. gen,
1130/11. gen
, 1222/11. gen,1302/11. gen,
1308/11. gen,1410/11. gen,

Morfor:
UK CH
Braeduke Jhanki Of Wimaro
Født: 21.04.1966
Reg.nr.: KCSB368
også far til Braeduke Lha Lu, 133/8. gen og til
Of Zlazano Zodi 286/9. gen

følg Braeduke Jhanki Of Wimaro aner via 266/9. gen540,
274/9. gen,532/10. gen, 540/10. gen , 1144/11. gen,
1274/11. gen,


UK CH
Sivas Wimaro Ti-Mu
Født: 07.05.1965
Reg.nr.: KCSB915/824

følg Sivas Wimaro Ti-Mu aner via 274/9. gen

1080,
258/9. gen
,548/10.gen

,1064/11. gen ,1086/11. gen

---
Pontac Keun Chang
Født: 03.09.1963
Reg.nr.:
---

følg Pontac Keun Chang's aner via 258/9. gen

 

1081,
259/9. gen
, 549/10. gen,
1065/11. gen
,1087/11. gen

---
Sivas Mara
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: KC06063

Følg Sivas Mara's gener via 259/9. gen


541,
533/10.gen
,1145/11. gen,


Sivas Ang Akalu

følg Sivas Ang Akalu's aner via 533/10. gen


1082,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.: KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1083,
1067/11. gen

----
Sivas Ang Ank
Født: 08.08.1961
Reg.nr.:
---

271,
271/9. gen
,707/10. gen,1127/11. gen,
1303/11. gen,1309/11. gen,

Mormor:
---
Pan-Zi Of Northanger
Født: 10.08.1966
Reg.nr.: ---

542

UK CH
Peterstown Drom Of Szufung
Født: 22.05.1963
Reg.nr.: ----

1084,
554/10. gen,1058/11. gen,
1078/11. gen,1084/11. ge, 1234/11. gen,

UK CH
Tomu Of Szufung
Født: 01.09.1961
Reg.nr.:
---

Følg Tomu Of Szufung's aner via 544/10.gen

1085,
555/10. gen,
1059/11. gen, 1071/11. gen,1079/11. gen, 1091/11. gen,1235/11. gen,

----
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

Følg Szufung Lotus Of Furzyhurst's aner via 555/10. gen


543,
129/8. gen
,543, 10. gen,665/10. gen,1293(1357)/11. gen,1305/11. gen,1415/11. gen,

---
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
Reg.nr.:
KC79865 
271/9.gen 

også mor til Ming Y Of Northanger, nr 32/7.gen

følg Sivas Karamba's aner via 129/8.gen1086,
258/9. gen
, 548/10. gen,1064/11. gen,
1080/11. gen

---
Pontac Keun Chang
Født: 03.09.1963
Reg.nr.:
---

følg Pontac Keun Chang's aner via 258/9. gen

1087,
259/9. gen
, 549/10. gen,1065/11. gen,
1081/11. gen


---
Sivas Mara
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: KC06063

Følg Sivas Mara's gener via 259/9. gen


7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Amcross Tarquin (Nr. 68, 244/8. gen)

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

68,
68/7. gen,104/7. gen,606/10. gen, 624/10. gen,628/10. gen,716/10. gen,724/10. gen,1168/11. gen, 1172/11.gen, 1200/11. gen,1204/11. gen,1284(1348)/11. gen,


GBCH
Amcross Tarquin 3
Født: 22.08.1972
Reg.nr.: KCSB833BH

se også 104, 7. ledd

136,
136/8. gen ,636/10. gen,1212/11. gen,
1248/11. gen,1256/11.gen,1432/11. gen, 1448/11. gen,

Far:
UK CH
Amcross Tar-Ka
Født: 06.09.1970
Reg.nr.:
---

272,
272/9. gen,1218/11. gen,1272/11. gen,

Farfar:
---
Mingshang Toto Of Szufung
Født: 19.04.1966
Reg.nr.:
--- 

 

544,
554/10. gen,1058/11. gen,
1078/11. gen,1084/11. ge, 1234/11. gen,

UK CH
Tomu Of Szufung
Født: 01.09.1961
Reg.nr.:
---

1088,
512/10. gen, 514/10. gen,
1034/11. gen,1090/11. gen,1108/11. gen,

UK CH
Kyeho Za-Khyi
Født: 01.07.1958
Reg.nr.: KCSB135AT

følg Kyeho Za-Khyi's aner videre via 512/10. gen

1089,
1109/11. gen

UK CH
Szufung Traza Truly Fair
Født: 22.12.1959
Reg.nr.:
---


545

---
Mono Of Szufung
Født: 17.04.1962
Reg.nr.:
---

1090,
512/10. gen, 514/10. gen,
1034/11. gen, 1088/11. gen,1108/11. gen,

UK CH
Kyeho Za-Khyi
Født: 01.07.1958
Reg.nr.: KCSB135AT

følg Kyeho Za-Khyi's aner videre via 512/10. gen

1091,
555/10. gen,
1059/11. gen, 1071/11. gen,1079/11. gen,
1085/11. gen
,1235/11. gen,

----
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
Reg.nr.:
---

Følg Szufung Lotus Of Furzyhurst's aner via 555/10. gen

273

Farmor:
---
Ku-Hu Of Amcross
Født: ---
Reg.nr.:
---


546,
138/8.gen,264/9. gen ,308/9. gen,
560/10. gen,580/10. gen,
632/10.gen
,644/10. gen,648/10. gen,
1128/11. gen
, 1198/11. gen,1128/11. gen,
1208/11. gen
,
1228/11. gen, 1260/11. gen,
1336/11. gen, 1420/11. gen, 1428/11. gen,
1434/11. gen, 1450/11. gen, 1452/11. gen,

---
Rama Of Amcross
Født: 14.07.1967
Reg.nr.: KCS3002

Se også Rama Of Amcross264/9. gen

Følg Rama Of Amcross aner videre fra 138/8.gen

1092,
276/9. gen,528/10. gen, 568/10.gen,
616/10. gen
,1120/11. gen
,
1132/11. gen
,
1142/11. gen,1146/11. gen,
1156/11. gen
, 1160/11. gen,1240/11. gen,
1262/11. gen,

UK CH
Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
Reg.nr.:
KCS2719/824

følg Ramblersholt Ram-A-Din's aner via 276/9. gen,

 

1093,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen, 1283(1347)11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

følg Amcross Seto Of Szufung's aner via 277/9.gen

 


547,
361/9. gen,547/10. gen,641/10. gen,
1253/11. gen
,1277/11. gen,1425/11. gen,

---
Kosi Of Amcross
Født: 01.07.1965
Reg.nr.:
--- 

Følg Kosi Of Amcross aner videre via 361/9. gen

1094

UK CH
Sivas Kabru Of Amcross
Født: 06.01.1964
Reg.nr.:
---

1095,
277/9. gen, 529/10.gen,
617/10. gen
,723/10.gen,1093/11. gen,1095/11. gen,1121/11. gen,
1161/11. gen,1265/11. gen, 1279/11. gen, 1283(1347)11. gen,
1289/11. gen, 1297/11. gen,

---
Amcross Seto Of Szufung
Født: 25.11.1963
Reg.nr.: KC34863/824

følg Amcross Seto Of Szufung's aner via 277/9.gen

137,
137/8. gen,637/10. gen,1213/11. gen,
1249/11. gen
,1257/11. gen,1433/11. gen, 1449/11. gen,

Mor:
---
Ro-Sana Of Copdene
Født: 21.08.1969
Reg.nr.:
--- 
 

274,
274/9. gen,532/10. gen, 540/10. gen , 1144/11. gen,
1274/11. gen,

Morfor:
UK CH
Sivas Wimaro Ti-Mu
Født: 07.05.1965
Reg.nr.: KCSB915/824548,
258/9. gen
, 1064/11. gen, 1080/11. gen , 1086/11. gen

---
Pontac Keun Chang
Født: 03.09.1963
Reg.nr.:
---

følg Pontac Keun Chang's aner via 258/9. gen

1096,
516/10. gen,

---
Rosaree Peri Lustre
Født: 26.06.1959
Reg.nr.:
---

Følg Rosaree Peri Lustre's aner via 516/10. gen

1097,
517/10. gen,

----
Pontac Huang Mju

Født: 23.05.1961
Reg.nr.:
---

 Følg Pontac Huang Mju's aner via 517/10. gen


549,
259/9. gen,1065/11. gen,1081/11. gen,1087/11. gen

---
Sivas Mara
Født: 20.04.1963
Reg.nr.: KC06063

Følg Sivas Mara's gener via 259/9. gen

1098,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.: KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen


1099,
519/10. gen, 521/10. gen,1141/11. gen

---
Sema Of Glenholme
Født: 19.07.1959
Reg.nr.: KCS2878/824
Mor til også Sivas Kirbah

følg Sema Of Glenholme aner via nr. 519/10. gen

275,
275/9. gen,1275/11. gen,

Mormor:
---
Tafolog Pia-Arah Of Curwenna
Født: 24.05.1964
Reg.nr.: ---

550,
534/10. gen ,538/10. gen,
1196/11. gen,

UK CH
Khan Dee Of Curwenna
Født: 17.01.1963
Reg.nr.: ----

følg Khan Dee Of Curwenna's aner via 534/10. gen

1100,
1068/11. gen, 1076/11. gen,

---
Curwenna Rupert Of Padua
Født: 19.01.1961
Reg.nr.:
---

1101,
1069/11. gen, 1077/11. gen,

UK CH
Kando Of Furzyhurst
Født: 30.09.1958
Reg.nr.:
---


551

---
Shari Of Myarlune
Født: 25.10.1962
Reg.nr.: ----

1102,
518/10. gen
,
520/10. gen
,680/10.gen,686/10.gen,1066/11. gen ,

1074/11. gen
, 1098/11. gen,
1102/11. gen
,1082/11. gen, 1114/11. gen ,1134/11. gen
,
1140/11. gen
,1164/11. gen, 1186/11. gen
,
1226/11. gen
,
1230/11. gen,1244/11. gen,1268/11. gen, 1438/11. gen,

UK CH
Sivas Ten-Sing Of Myarlune
Født: 01.11.1961
Reg.nr.: KCS2070/824
Far til Sivas Mara

 

følg Sivas Ten-Sing Of Myarlune aner via nr. 518/10. gen

1103

----
Sivas Phuti
Født: 08.08.1961
Reg.nr.:
---

7. generasjon
4. tipp oldeforeldre

 

8. generasjon
5. tipp oldeforeldre


9. generasjon
6. tipp oldeforeldre


10. generasjon
7. tipp oldeforeldre

11. generasjon
8. tipp oldeforeldre

 

Nr 69/7.gen, 138/8.gen, 276/9.gen, 552/10. gen og 1104/11.gen og videre følger du via denne linken.