Stamtavler til hundene våre

Vi har samlet her stamtavlene til våre hunder.
Så langt det har vært mulig utfra egne stamtavler og
de oversiktene vi sitter inne med, har vi laget oversikt
som går noe lengre enn hva en vanligvis ser på hundesider.
Der det har vært mulig å finne på Internett videre forgreninger som er lagt ut av kennel eller private hundesider på Internett har vi benyttet oss av det kildematerialet. Også i enkelte tilfeller laget link til disse kennelsidene slik at en kan studere dem nærmere om en skulle ønske det. Det er spennende for en som har drevet med slektsforskning å studere også hundene sitt slektsforhold, som strekker seg så langt tilbake som praktisk mulig. På samme måte kan det være for andre å se forgreningene, fra foreldre til flere tipp-tipper bakover.

Du finner her en totaloversikt så langt tilbake som det har vært mulig å følge leddene via materiale som er lagt ut på Internett. Derfor blir slektstavlene etterhvert veldig store, jo flere ledd bakover jeg finner opplysninger. Jeg vil prøve senere å lage noen enklere oversikter, da fordelt på flere sider. Inntil videre og mens jeg samler inn materiale, så vil disse store slektstavlene bli stående slik som nå.

Faktisk er det mulig å se likhetstrekk ved enkelte av hundene der det finnes billedmateriale av de enkelte hundene som jeg har lagt ut link til eller satt inn på slektstavlene.

Leter også samtidig etter det som er blitt skrevet om tibbene og deres historie, som jeg vil prøve å legge ut utdrag fra, for at en skal få litt mer kunnskaper om utviklingen av spesielt tibetansk spaniel og de andre rasene vi har. Det er lite skrevet om historikken på norsk både når det gjelder utvikling av tibber i Norge og Norden. Et håp er at langt mer kan bli tilgjengelig på norsk, til glede for de som har interesse for denne rasen.

Håper at disse oversiktene kan være til glede for flere som har "tibber". Det meste av materialet er jo å finne på ulike sider på Internett, men da i forskjellige land og verdensdeler. Mange har lagt ned mye arbeide i dette, noe som er til stor glede for andre som har interesse av å følge hundenes aner bakover.


Hundens navn og fødested
Noe en bør være oppmerksom på når det gjelder stamtavler på hunder, slik de vanligvis blir framstilt på stamtavler, er at hunden bærer navnet på kennelen de er født på, og ikke navnet på den som hunden er solgt til. Ser vi på Vicky, så heter hun Sol-Wa-Dalen's Caisa, og er da født på Solvadalens kennel. Hennes far er også født på Solwadalens kennel. Det er heller ikke uvanlig at hunden får et bruksnavn til daglig som skiller seg fra navet hunden har ofte fått ved kennelen den kommer i fra, slik som Sol-Wa-Dalen's Caisa av oss til daglig kalles Vicky, men heter egentlig Sol-Wa-Dalen's Caisa.

Derfor vil det normalt ikke slike stamtavler som dette fortelle hele historien til en hund, ut fra det oppgitte navn som her er hentet fra stamtavlene.

Nye stamtavler!
Jobber fortiden (mai 2007) med nye stamtavler, holder på fortiden med å splitte opp Toivo's
(Bergrabben's Singin' in The Rain) sin stamtavle. Den gamle blir noe tung å studere, og derfor har jeg valgt å splitte den opp i fire til fem generasjoner per stamtavle., tilsvarende det mange andre opererer med. Har også funnet nytt kildemateriale som går veldig langt tilbake, som gjør at jeg finner langt flere opplysninger enn tidligere.

Det er et enormt og omfattende arbeide jeg har begitt meg ut på, fordi det blir flere hundre, ja, tusen navn å holde rede på. Mange går igjen og igjen, og derfor har jeg brukt et nummereringssystem som skal gjøre det lettere å holde rede på hvem er i slekt med hvem og hvor i stamtavlen den enkelte hund hører hjemme.

Det er et tidkrevende arbeide og tar selvfølgelig tid før jeg anser meg for ferdig. Du har likevel mulighet til å følge med under arbeidet da jeg legger ut fortløpende arbeidet. I skrivende stund jobber jeg med 7. til 11. generasjon og også med 11. til og med 15. generasjon. Noen grener går da helt tilbake til 30-tallet. Har også jobbet med Vicky's stamtavle, som skal flettes etterhvert i det nye systemet jeg bruker.


NB! Tar forbehold om at det kan finnes feil i kildematerialet som er brukt eller
at det kan ha oppstått feil og mangler ved innføring av opplysninger hva gjelder billedmateriale, hundenavn, kennelnavn,reg.nr, dato for fødsel eller utstillingsresultater.

Det kan også være at enkelte linker ikke vil fungere på grunn av endring i adressen til siden, eller at siden er fjernet fra Internett av ulike årsaker.

Send mail om du skulle finne at noen av opplysningene som er her gitt ikke stemmer med det faktiske forhold.
Mail til Valerius Opplysningene må da dokumenteres ved å eventuelt vise til riktig kilde/person mv. slik at opplysningene kan sjekkes ut så lagt det er overhodet mulig.

 

Følgende stamtavler finner du her:

Vicky
Cherrie
Raya
Ragazzo
Laika
Toivo

  Linker til ulike tibetansk spaniel sider i Norge, Sverige, Danmark og Finland og ellers ute i verden.
   


Vicky ( Sol-Wa-Dalen's Caisa)

Til Vicky sin stamtavle

 

til toppen
til nye valper

til Vickys valper
til Vicky sin side

Cherrie ( Rosetrace's Cherrie Nickeline)
sin stamtavle:

Barn
Foreldre
Besteforeldre
Oldeforeldre
Tippoldeforeldre
tipp-tipp-oldeforeldre
tipp-tipp-tipp-oldeforeldre tipp-tipp-tipp-tipp-oldeforeldre
"Cherrie"
Rosetrace's Cherrie Nickeline
14666/03

Far:
Sol-Wa-Dalen's Thimmy
18465/01
Sol-Wa-Dalen's Victorio
16644/99


Sommerlyst's Fo Nor-Ba Karim Viking
DK 22404/96
(N UCH)

 


Sommerlyst's Xizang Za-Kar
DK 61628/95
     

 

   
 
     
 
   
 

Sakya's Gan-Ya Skar-Ma
DK 25684/93
Simpasture Tsing Fu    
 
   
 
Jotono's Dainty Grace    
 
   
 
Sol-Wa-Dalen's Viktoria
09023/95


Shangri-La's Ferrari
11509/93
(INT N S UCH)
Laikas farfar og
Laika's oldefar på morsiden 
Clydum Team Choice
33806/91
   
Punky's Hurrycane in North
08931/91
Tsingfu's Potala Princess
02589/88
(NV-89 N UCH)
     
Sol-Wa-Dalen's Maiken
03534/96


Christopher Columbus
098347/92
(INT N S UCH)


Zolo's Zhibo
26254/92
(INT N S UCH)
     
Rumens Mini Trille
27082/86
(N S UCH)
     


Tusitala's Madonna
19752/94
(N S UCH)

Sakaya's Ar-An-Adonis
21680/92
(N UCH)
     

Solo's Jhora
05679/90
     

Tracy Ullman
født 20. mai 2000
15158/00
Kennel Rosetrase
hjemmet til Tracy

Ålgården's uso Caruso
13240/97
Andante Simba Co-Co-Scot
00105/96
(N UCH)
Co-Scot Friarland Finbar at Balgay      
Friarland Co-Co-Chan      

Hill-Vaagen's Fa-N-Si-Gi-Rl
00859/93
(INT DK S N UCH)
Hill-vaagens kennel

Adam-Amandus
(N UCH)
     
Joneshill's Flor-I-Nda      

Tusitala's A-Si-Ta
06496/92
(N UCH)
Foto: Jan Kolpus
Oppdretter og eiere:
Anne Grete og Arne Holt, Viul
Tenzing Lobso
DK 35216/85
(N UCH)
       
Zolo's Zhuma
16955/89
       

til toppen
til nye valper
til Cherries valper
til Cherrie sin side

Laika ( Lo-Fot-Tibben Laika)
sin stamtavle:

Rosaree Lady Gillian
KCS2829

til toppen
til Laika's side


Toivo ( Bergrabben's Singin' in The Rain)

sin stamtavle: (Ny stamtavle oppsett for Tovio er under arbeid)

Barn
Foreldre
(1)
Besteforeldre
(2)
Oldeforeldre
(3)
Tippoldeforeldre
(4)
tipp-tipp-oldeforeldre
(5)
tipp-tipp-tipp-oldeforeldre
(6)
tipp-tipp-tipp-tipp-oldeforeldre
(7)
5. tipp oldeforeldre
(8)
6. tipp oldeforeldre
(9)
7. tipp oldeforeldre
(10)
8. tipp oldeforeldre
(11)
9. tipp oldeforeldre
(12)

10. tipp oldeforeldre
(13)

11. tipp oldeforeldre
(14)
12. tipp oldeforeldre
(15)
13. tipp oldeforeldre
(16)
"Toivo"
Bergrabben's Singin' in the Rain
S64909/2005
født 24. oktober 2005


Far:

Sagaland's U-Ran-Us

S10968/2004
(Nuch. Such.Dkuch. Norduch.Finuch. Romuch.Intuch.Gibuch. DDSW-06)


Mavibos Kalimo
S54814/93
(S N UCH)

Norrforsens Dorfhu
S16574/86

Tippoldefar på morssiden

Zaramba of Zlazano
Født: 1977
SF21842M/77/824
(S SF UCH)

Huntglen Rampa
bilde av Huntglen Rampa
SF08421/69Z
(KANS MVA POHJ MVA)
Ming Y of Northanger
Født: 27.05.1967
KCS1772/824
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst          
Ku Sburpa
Rosemary of Padua
KC25458
 
 
Rosaree Lady Gillian
KCS2829

Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)

Toomai Of Furzyhurst
Ku Sburpa
Milady Zetta
KC09157
 

Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865

Pontac Keun Chang
KCSB723
             
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
 

Furzyhurst Tamar
U786414

 
Braeduke Sivas Padmini
KCSB986
Sivas Gyamo Ngo Chu
U421696               
KCSB267              
               
Sivas Lotus
KCSB719
-              
-              

Zarita of Zlazano
Født: 27.09.1975
SF30476J/75
(FIN MVA)

Braeduke Lham
SF258026/73
(KANS MVA POHJ MVA)
Braeduke Dung Ka
KC64372
Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La        
Rowena of Padua        
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid        
Furzyhurst Tamar        
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair        
 
Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964
Furzyhurst Virtuours Dragon
Født: 8.01.1956
Ramba of Armadale
Født: 20.05.1953
Skyid Fanthorpe's Nanki Poo
Født: 19.10.1934
 
Ka Ra
Susan Of Deddington Garpon
Potala
Ama Dablam Of Furzyhurst
Født: 28.07.1954
Kyipup Garpon
Potala
Ta-La Skyid
Susan Of Deddington
Furzyhurst Tiger Lily
Født: 08.01.1956
Ramba Of Armadale
Født: 20.05.1953
Skyid Fanthorpe's Nanki Poo
Født: 19.10.1934
 
Ka Ra
Susan Of Deddington Garpon
Potala
Ama Dablam Of Furzyhurst
Født: 28.07.1954
Kyipup Garpon
Potala
Ta-Le Skyid
Susan Of Deddington
Northanger Do-Lo-Dikki
KC88171
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Rosemary of Padua
KC25458
     
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Milady Zetta
KC09157
     
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
     
/Kyungu
KC29658
     
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair    
Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
KCSB964
Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily    
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
Jigme Khampa
KC10535
         
Yang Chenla
KC10536
         
Braeduke Lhalu
KCS2676/824
(GB CH)
Braeduke Jhanki of Wimaro
KCSB368
Sivas Wimaro Ti-Mu
KCSB915/824
Pontac Keun Chang
KCSB723
         
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens    
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La    
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
     

Furzyhurst Tamar
U786414

     
Sivas Ang Akalu
KC40862
           
           
Braeduke Lotus Bud of Scufung
KCS2827/824
Khan Dee of Curwenna
KCSB408
Curwnna Rubert of Padua
KCS2648
Ramblersholt Rupon
KCS2343
       
Ama of Szufung
KCS1900/824
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily
Kando of Furzyhust KC68853        
KC07755        
Yaso of Szufung
KSB130
Sandylands Katrinka of Keithray
KCSB139
(GB SHCH)
Sandylands Tandy
KCSB513
Saandylands Tan
KCS2274/369
     
 
   
     
Sandylands Shadow
KC63159
     
Hollybeaut of Keithray
KCSB944
       
Hildenmanor Mayflower
KC32666
         
Wildhern A-Rabella
SF258015/73
Windameres Braeduke Champa
KCS2817
(CH)
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa  
Rosemary of Padua
KC25458
       
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa  
Milady Zetta
KC09157
       
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
       
/Kyungu
KC29658
       
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair      

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon      
Furzyhurst Tiger Lily  
Braeduke Tam Cho
KCSB524
(CH)
             
Northanger Tibo
KC24968
Braeduke Jhanki of Wimaro
KCSB368
(CH)
Sivas Wimaro Timu
KCSB915/824
(CH)
           
Sivas Ang Akalu
KC40862
   
Pan-Zi of Northanger
KC12168
Peterstown Drom of Szufung
KCSB266/824
(CH)
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair        

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon        
Furzyhurst Tiger Lily        
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
         
         
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens    
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La    
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
     

Furzyhurst Tamar
U786414

     
Beige-Beauty
S62869/78
(S SF UCH)
                     
                   
                     
                   


Lolita

S57573/90
(INT S N UCH)
Mormor til Vicky
se nye stamtavle

Mavibos Zo-Lo
S 59192/88
Marvibo kennel

                     
                   
Mavibos Kirsi
S 23644/87
Marvibo kennel
                     
                   

 


Sagaland's Ba-Car-Di

17072/91
(INT NORD UCH)


Bio-Bios Ivanhoe
S15404/90
(INT NORD UCH SV-93-95 FINUCH)
tipp-tipp olderfar til Laika

Karika Of Zlazano
Født 15. 11. 1986
SF05340/87
(S UCH)
Vicky's tipp-tipp oldefar på farsiden
 Zamovar Of Zlazano
Født: 15.05.1983
SF222389/83
(INT. NORD UCH DK UCH FINV-87)
129 kull, 428 valper
 

Zollis Inter-Mez-Zo
født 08.06.1979

SF088017/81
S62085/79
(INT UCH FIN UCH S UCH)
Kilde Finland

45 kull, 152 valper

 

 se Zollis Inter-Mez-Zo aner bakover på denne linke                
se Zollis Inter-Mez-Zo aner bakover på denne linke            
 Zindy of Zlazano
(INT UCH NORD UCH)
                 
 Zhantal Of Zlazano
Født: 15.04.1985
SF22445J/85
(FIN S UCH)
stamtavle finland
 Zalentino of Zlazano
Født: 23.10.1973
SF121066/74
(KANS MVA POHJ MVA)
Braeduke Dung Ka
KC64372
Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La        
Rowena of Padua        
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid        
Furzyhurst Tamar        
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair        

 

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon        
Furzyhurst Tiger Lily        
Northanger Do-Lo-Dikki
KC88171
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Rosemary of Padua
KC25458
     
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Milady Zetta
KC09157
     
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
     
/Kyungu
KC29658
     
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair    

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily  
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
Jigme Khampa
KC10535
         
Yang Chenla
KC10536
       
Wildhern A-Rabella
Født: 12.10.1972
SF258015/73
Windameres Braeduke Champa
KCS2817
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Rosemary of Padua
KC25458
     
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Milady Zetta
KC09157
     
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
     
/Kyungu
KC29658
     
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair    
Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
KCSB964
Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily
Braeduke Tam Cho
KCSB524
(CH)
           
Northanger Tibo
KC24969
Braeduke Jhanki of Wimaro
KCSB368
(CH)
Sivas Wimaro Timu
KCSB915/824
(CH)
         
Sivas Ang Akalu
KC40862
   
Pan-Zi of Northanger
KC12168
Peterstown Drom of Szufung
KCSB266/824
(CH)
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair      

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon      
Furzyhurst Tiger Lily      
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
       
       
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens  
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La  
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
   

Furzyhurst Tamar
U786414

   
 Zaramani of Zlazano
SF08740L/79
(FIN UCH)
Huntglen Rampa
bilde av Huntglen Rampa
SF08421/69Z
(KANS MVA POHJ MVA)
Ming Y of Northanger
Født: 27.05.1967
KCS1772/824
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa
Rosemary of Padua
KC25458
       
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa
Milady Zetta
KC09157
       
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
         
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens    
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La    
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
     

Furzyhurst Tamar
U786414

     
Braeduke Sivas Padmini
KCSB986
Sivas Gyamo Ngo Chu
U421696    
KCSB267          
-          
Sivas Lotus
KCSB719
-          
-          
Zhanta Of Zlazano
Født: 14.09.1975
SF02829H/76
Zalentino of Zlazano
Født: 23.10.1973
SF121066/74
(KANS MVA POHJ MVA)
Braeduke Dung Ka Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La    
Rowena of Padua    
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid    
Furzyhurst Tamar    
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824

Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)

Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair    

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily    
Northanger Do-Lo-Dikki
KC88171
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa  
Rosemary of Padua
KC25458
 
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Milady Zetta
KC09157
 
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
 
/Kyungu
KC29658
 
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon
Furzyhurst Tiger Lily
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
Jigme Khampa
KC10535
     
Yang Chenla
KC10536
     
Wildhern A-Rabella
Født: 12.10.1972
SF258015/73
           

Huntglen Braeduke Lhotse
Født: 1967
SF07275/67

(KANS MVA POHJ MVA)

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)
Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La        
Rowena of Padua    
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid    
Furzyhurst Tamar    
Braeduke Lotus Bud Of Szufung
KCS2827/824
Khan Dee Of Curwenna
KCSB408
Curwnna Rubert of Padua
KCS2648
Ramblersholt Rupon
KCS2343
     
Ama of Szufung
KCS1900/824
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily
Kando of Furzyhust KC68853      
Kc07755      
Yaso of Szufung
KSB130
Sandylands Katrinka of Keithray
KCSB139
(GB SHCH)
Sandylands Tandy
KCSB513
Saandylands Tan
KCS2274/369
   
   
Sandylands Shadow
KC63159
   
Hollybeaut of Keithray
KCSB944
     
Hildenmanor Mayflower
KC32666
       

Ka-Da-Ka Of Zlazano
Født 1989
S24982/89
(FIN. S UCH)
Vicky's tipp-tipp oldemor på farsiden

og tipp-tipp-tipp oldemor til Laika

 Zharlie Zhaplin Of Zlazano
Født: 15. 05. 1983
SF19239H/83
(INT NORD UCH)

97 kull, 319 valper
Kilde Finland

Kennel of Zlazano
(Finlands første kennel som inporterte
Tibetansk spaniel i 1964 fra England.)
678 kull, 1885 valper per 06.04.2006.


 Zollis Inter-Mez-Zo
født 08.06.1979

SF088017/81
S62085/79
(INT UCH FIN UCH S UCH)
Kilde Finland

45 kull, 152 valper

Zollis A-Bra Ham 
S429978
(KANS MVA POHJ MVA PMV-78)

Amcross Kam-Dar
født 1976
S583976
S25839/76

(GB MVA SMVA N MVA)

Rimpoche of Amcross
Født: 16.11.1966
KCS1513/829
KCSB1513BC
(GB CH)

Yakrose Chiala Of Amcross
Født: 04.10.1965
KCSB584AZ
NS789187/TS
(CH)
Yakrose Yangpel Of Szufung
Født: 25.11.1963
KCREG141350/63
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair  

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus Of Furzyhurst

Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily  
Traza Truly´s Tribute
Født: 22.12.1956
KCREG10021/60
Rajan Of Glenholme Furzyhurst Virtuous Dragon  

Følg linken til Ranee Of Glenholme:
Ranee Of Glenholme

 
Traza Truly Gold Seng Ge La  
Rosella Of Padua  
Nyi-Shu Of Rowcourt
KCREG75163/65
Chimpet Of Rowcourt
KCREG106219/62
       
Kora
KCREG106881/62

Kosi of Amcross
KC61665
KCREG77616/65Sivas Kabru Of Amcross
KCSB2585AY
(GB CH)
Kam Ga-La
KCREg96924/59
       
Yangchenia Sakyatrayerpa
KCREg52126/60
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair  

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily  

Kullabos Inzi
født 1976
S413876
S24138/76

Breaduke Amdo-Chu
Født 1974
S169774
S61697/74
(KANS MVA POHJ MVA)
Amcross Tarquin
Født: 22.08.1972
KCSB833BH
(GB CH)
         
Braeduke Ama-Chu
KC34077/73
         
Braeduke Cu-Li Cu Cu
S182974/824

Braeduke Am-Ra
Født: 21.01.1973
KCS1605
(INT CH)

Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains


Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La  
Rowena of Padua  

Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824

Glenholme Skuid  
Furzyhurst Tamar  

Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824

Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair  

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily  
Braeduke Ama Kuluh
Født: 11.08.1970
KCS2634
Braeduke Rimche Surkhang
KC80868
-    
-
Honeybun
U163154
-    
-
Braeduke Northanger Cu Li Dikki
Født: 23.04.1970
KC84470

Ming Y of Northanger
Født: 27.05.1967
KCS1772/824

Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
 
Rosemary of Padua
KC25458
 
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
 
Milady Zetta
KC09157
 
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
   
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413

Furzyhurst Tamar
U786414

Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
Jigme Khampa
KC10535
     
Yang Chenla
KC10536
     

Braeduke Cu-Li Cu Cu
S182974/824

Braeduke Am-Ra
Født: 21.01.1973
KCS1605
(INT CH)
Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La      
Rowena of Padua  

Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824

Glenholme Skuid    
Furzyhurst Tamar  
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair    

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily  
Braeduke Ama Kuluh
Født: 11.08.1970
KCS2634
Braeduke Rimche Surkhang
KC80868
       
       
Honeybun
U163154
       
       
Braeduke Northanger Cu Li Dikki
Født: 23.04.1970
KC84470
Ming Y of Northanger
Født: 27.05.1967
KCS1772/824
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
   
Rosemary of Padua
KC25458
 

Rosaree Lady Gillian
KCS2829

Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
   
Milady Zetta
KC09157
 
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
     
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
 

Furzyhurst Tamar
U786414

 
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
Jigme Khampa
KC10535
       
       
Yang Chenla
KC10536
       
       

 Zazika of Zlazano
SF 188021/80

                 

 Zuukko Of Zlazano
Født: 15.04.1985
SF22444H/85
(NORD UCH)
Stamtavle Finland

Zalentino of Zlazano
Født: 23.10.1973
SF121066/74

(INT UCH NORD UCH)
Braeduke Dung Ka
KC64372
Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La      
Rowena of Padua    
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid    
Furzyhurst Tamar    
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa  
Szufung Traza Truly Fair    

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
KCSB964
Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily    
           
         
Northanger Do-Lo-Dikki
KC88171
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Rosemary of Padua
KC25458
   
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Milady Zetta
KC09157
   
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
   
/Kyungu
KC29658
   
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair  

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily  
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
         
         
Wildhern A-Rabella
Født: 12.10.1972
SF258015/73
             
           
             
           
Zaramani of Zlasano
Født: 11.08.1978
SF08740L/79
(FIN UCH) 
Huntglen Rampa
bilde av Huntglen Rampa
SF08421/69Z
(KANS MVA POHJ MVA)
Ming Y of Northanger
Født: 27.05.1967
KCS1772/824
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
       
Rosemary of Padua
KC25458
   
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
       
Milady Zetta
KC09157
   
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
         
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens    
Gser-Pro La
Kyungu
KC29658
Seng Ge La    
Pingu La
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
     

Furzyhurst Tamar
U786414

     
Braeduke Sivas Padmini
KCSB986
Sivas Gyamo Ngo Chu
U421696               
           
           
Sivas Lotus
KCSB719
           
           
Zhanta Of Zlazano
Født: 14.09.1975
SF02829H/76
Zalentino of Zlazano
Født: 23.10.1973
SF121066/74
(KANS MVA POHJ MVA)
Braeduke Dung Ka
KC64372
Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La    
Rowena of Padua    
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid    
Furzyhurst Tamar    
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair    

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon    
Furzyhurst Tiger Lily    
Northanger Do-Lo-Dikki
KC88171
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst  
Ku Sburpa
Rosemary of Padua
KC25458
 
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
 
Milady Zetta
KC09157
 
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
 
/Kyungu
KC29658
 
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair

Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

Furzyhurst Virtuours Dragon
Furzyhurst Tiger Lily
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
       
Wildhern A-Rabella
Født: 12.10.1972
SF258015/73
           
           

Huntglen Braeduke Lhotse
Født: 1967
SF07275/67

(KANS MVA POHJ MVA)

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)
Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La        
Rowena of Padua      
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid      
Furzyhurst Tamar      

Braeduke Lotus Bud Of Szufung
KCS2827/824

Khan Dee Of Curwenna
KCSB408
Curwnna Rubert of Padua
KCS2648
Ramblersholt Rupon
KCS2343
     
Ama of Szufung
KCS1900/824
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
   
Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
KCSB964
Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily
Kando of Furzyhust KC68853      
Kc07755      
Yaso of Szufung
KSB130
Sandylands Katrinka of Keithray
KCSB139
(GB SHCH)
Sandylands Tandy
KCSB513
Saandylands Tan
KCS2274/369
   
Sandylands Shadow
KC63159
   
Hollybeaut of Keithray
KCSB944
     
Hildenmanor Mayflower
KC32666
       


Sagaland's Sa-Ke

07608/88

(N S UCH)

Zollis Li-N-Us
S47565/86
(N S UCH)
Panchen Lamas Gaston
(N S INT UCH SV-89)
                   
 
Corellas Li-Zet-Te
(S UCH)
 
 
Sagaland's Per-Nod
16393/86
(N UCH)
Lecibsin Extra Emigrant
(S UCH)
                   
 
Zollis My-S-An  
 

Mirjabo's Ina
23. juli 2001
S10969/2004


Sakya's Chay-Shang Ching

12063/91

Shangri-La's Nonsuch-Shen-I

05110/89
Wildhern Bolero
02297/87

GB CH
Tsingay Tango
KCSB5294BR

 GB CH
Amcross Jimbu
KCSB3269BP

GB CH
Part-Li Amcross
KCSB1287BK   
GB CH
Braeduke Rhum-Bu Of Kensing
KCSB3146BI
Northanger Kambu Dikki
Født: 23.04.1970
KCREG113843/70
Følg linken til Ming-Y:
Ming-Y Of Northanger

Født: 27.05.1967
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17.11.1965
         
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968
Jigme Khampa
Yang Ghenla
GB CH
Huntglen Braeduke Ta-Ra-Ni
KCSB1398AZ
   
   
Amcross Parti Peanut
KCREG103006/73

___

 

   

___

 

   
Amcross Bournle Sera's Joy
KCREGA1778101B01
GB CH
Amcross Vosta Kushi Kee
KCSB0395BK
GB CH
Amcross Tarquin
KCSB0833BH
   
Amcross Tzika
KCREG018883/73
   
Amcross Sera Of Bournle
KCSB1176BJ
------    
 GB CH
Tsingay Taraminta
KCSB2043BL
GB CH
Ram Chandra Of Amcross
KCSB3358BH
GB CH
Ramblersholt Ram-A-Din
KCSB2719AW
------          

Heronshaw Hansi Of Amcross
KCREG107202/69
----
Wildhern Taranatha
KCREG023986/73
-----  
-----  

Cambech Corry
KCREGJ1533301J06

 GB CH
Amcross Pundit
KCSB1448BN
GB CH
Amcross Pax
KCSB1195BM
KGB CH
Vosta Kala Anka
KCSB3019BK
-----          
Amcross Parti-Peace
KCSB2590BI
-----  
Amcross Pe-Skee
KCSB2859BL
GB CH
Amcross Vosta Kushi Kee
KCSB0395BK
GB CH
Amcross Tarquin
KCSB0833BH
-----
Amcross Tzika
KCREG018883/73
-----
Amcross Pe She
KCREG014069/71
-----  
 Kenmo Lolita
KCREGB4995801C05
GB CH
Heyvan Jola
KCSB1070BJ
AM CH
Braeduke Dung-Ka
KCSB1665BI
Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
Nak Lok La    
Rowena of Padua  
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
Glenholme Skuid  
Furzyhurst Tamar  
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair  
Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
KCSB964
Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily  
Northagner Do-Lo Dikki
KCREG041881/71
CH
Clawson Braeduke Rampa
Født: ---
Reg.nr.: KCS2092
5 kull og 5 avkom
samme som under
Huntglen Rosaree Bhabu
Født:17. nov. 1965
Reg.nr.:KC303065/824
   
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
Født:---
Reg.nr.:KCS1398
Dikki Dolma
Født: 7. nov. 1968 i India
Reg.nr.: KC98269
3 kull og 3 avkom
     
Colphil Chi Lo
KCREG1006/72

____

       
Jillessa Je-Mi-Ma
KCSB3356BK
------          
N S UCH
Shymela Pasang Norbu of Clydum
07568/87  
GB CH
Clydum Hopenglory
KCSB3304BQ
                 
                 
Dukesmead Bo-Peep
KCREGC5389501 C12
                   
                   
Chaylmolen Diana
07753/87
Nimana Kelma
KCSB1081BR
                     
                   
                     
                   
Breakduke Pandoh
KCREGF6107501G02
                     
                   
                     
                   
Sakya'a Gan-Ya So-Ma
33963/93

Simpasture Tsing Fu
25459/92
Simpasture Amun-Ra
KCSB4220BV
                     
                   
                     
                   
Simpasture Black Eyed Susan
KCREGQ4850306R01
                     
                   
                     
                   
Jotono's Dainty Grace
03703/91
Norrforsens Dorfhu
S16574/86
Oldefar på farsiden
Zaramba of Zlazano
Født: 1977
SF21842M/77/824
(S SF UCH)
 Huntglen Rampa
bilde av Huntglen Rampa
SF08421/69Z
(KANS MVA POHJ MVA)
Ming Y of Northanger
Født: 27.05.1967
KCS1772/824
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
         
Rosemary of Padua
Født: 25.03.1958
KC25458
Nak Lok La
Født: 23.10.1955
Seng Ge La
Født 22.05.1950
Lama    
Dolma ----
Shemo La Lama  
Dolma -----
Rowena Of Padua
Født: 11.08.1955
Shim Rde La Of Padua
Født 16.08.1954
Seng Ge La
Født 22.05.1950
 
Shemo La  
Furzyhurst Sermo Of Padua
Født 02.06.1954
Rama Of Armadale
Født 20.05.1953
Skyld
Født: 26.05.1943
Susan Of Deddington
Født 21.03.1948
Chuni La Lama
Dolma
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
         
Milady Zetta
KC09157
         
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
           
           
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens      
Gser-Pro La  
Kyungu
KC29658
Seng Ge La    
Pingu La  
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
     

Furzyhurst Tamar
U786414

     
Braeduke Sivas Padmini
KCSB986
Sivas Gyamo Ngo Chu
U421696               
KCSB267            
             
Sivas Lotus
KCSB719
-            
-            
 Zarita of Zlazano
Født: 27.09.1975
SF30476J/75
(FIN MVA)
Braeduke Lham
SF258026/73
(KANS MVA POHJ MVA)
Braeduke Dung Ka
KC64372
Rama of Amcross
Født: 14.07.1967
KCS3002

Ramblersholt Ram-A-Din
Født: 07.08.1962
KCS2719/824
(CH)

stamtavle Généalogie Epagneuls Tibétains

Rory of Padua
Født:23.03.19??
KCS2877/824
       
     
Ramblersholt La Tru
Født:02.06.1961
KC00361/824
     
     
Amcross Seto of Szufung
Født: 25.11.1963
KC34863/824
         
Northanger Do-Lo-Dikki
KC88171
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
   
Rosemary of Padua
KC25458
   
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
   
Milady Zetta
KC09157
   
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
Sivas Ten-Sing of Myarlune
KCS2070/824
(CH)
Sivas Sherpa
KC80261
   
/Kyungu
KC29658
   
Braeduke Tamara Of Szufung
KCS3106
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair  
Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst

Født: 01.12.1957
KCSB964
Furzyhurst Virtuours Dragon  
Furzyhurst Tiger Lily  
Dikki Dolma
Født: 07.11.1968 i India.
KC98269
Historien om Dikki Dolma
Jigme Khampa
KC10535
       
Yang Chenla
KC10536
   
Braeduke Lhalu
KCS2676/824
(GB CH)
Braeduke Jhanki of Wimaro
KCSB368

Sivas Wimaro Ti-Mu
Født: 07.05.1965
KCSB915/824

Pontac Keun Chang
KCSB723
       

Sivas Mara
KC06063

Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens  
Gser-Pro La  
Kyungu
KC29658
Seng Ge La  
Pingu La  
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
   

Furzyhurst Tamar
U786414

   
Sivas Ang Akalu
KC40862
         
Braeduke Lotus Bud Of Scufung
KCS2827/824
Khan Dee Of Curwenna
KCSB408
Curwnna Rubert of Padua
KCS2648
Ramblersholt Rupon
KCS2343
     
Ama of Szufung
KCS1900/824
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
   

Følg linken til Szufung Lotus:Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964

   
Kando of Furzyhust KC68853      
Kc07755      
Yaso of Szufung
KSB130
Sandylands Katrinka of Keithray
KCSB139
(GB SHCH)
Sandylands Tandy
KCSB513
Saandylands Tan
KCS2274/369
   
Sandylands Shadow
KC63159
   
Hollybeaut of Keithray
KCSB944
     
Hildenmanor Mayflower
KC32666
       
Wildhern A-Rabella
SF258015/73
Windameres Braeduke Champa
KCS2817
(CH)
Clawson Braeduke Rampa
KCS2092
(CH)
Huntglen Rosaree Bhabu
Født: 17. 11. 1965
KC303065/824
Rosaree Khen Chung of Eulyn
KCSB124
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
     
Rosemary of Padua
KC25458
   
Rosaree Lady Gillian
KCS2829
Kye-Ho-Za-Khyi KCSB135AT
(CH)
   
Milady Zetta
KC09157
   
Huntglen Braeduke Ta Ra Ni
KCS1398
         
Braeduke Tam Cho
KCSB524
(CH)
           
Northanger Tibo
KC24968
Braeduke Jhanki of Wimaro
KCSB368
(CH)
Sivas Wimaro Timu
KCSB915/824
(CH)
         
Sivas Ang Akalu
KC40862
         
Pan-Zi of Northanger
KC12168
Peterstown Drom of Szufung
KCSB266/824
(CH)
         
Sivas Karamba
Født: 04.10.1964
KC79865
Pontac Keun Chang
KCSB723
       
       
Sivas Mara
KC06063
Sivas Ten Sing of Myarlune
Født: 01.11.1961
KCS2070/824
Sivas Sherpa
KC80261
Pubu Levens  
Gser-Pro La  
Kyungu
KC29658
Seng Ge La  
Pingu La  
Sema of Glenholme
KCS2878/824
Rika of Furzyhurst
U786413
   

Furzyhurst Tamar
U786414

   
Beige-Beauty
Født: 1978
S62869/78
(S UCH SF UCH)
Braeduke Amdo-Chu
Født: 1974
S169774
S61697/74
(KANS MVA POHJ MVA)
Amcross Tarquin
KCSB833BH
(GB CH)
Amcross Tar-Ka
KCSB3021BF
(GB CH)
Mingshang To To Of Szufung
KCSB526BA
(GB CH)
Tomu Of Szufung
KCS2873
(CH)
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst      
Ku Sburpa
Szufung Traza Truly Fair      
Mono Of Szufung
KCSB690AX
Kye-Ho-Za-Khyi
KCSB135AT
(CH)
Toomai Of Furzyhurst    
Ku Sburpa


Følg linken til Szufung Lotus:
Szufung Lotus of Furzyhurst
Født: 01.12.1957
KCSB964AT

     
Ku-Hu Of Amcross
KCREG107209/69
         
Ro Sana of Copdene
KCREG173645/70
Sivas Wimaro Ti Mu
KCSB915AC
         
Pia-Arah Of Curwenna
KCSB1513BC
         
Braeduke Ama-Chu
Født: 1973
KC34077/73
             
Antoinette
Født: 1977
S18143/77
(S UCH N UCH)
Ambrosius
Født: 1976
S4358/76
               
Hårskas Amulette
Født: 1973
S28302/73
   

Braeduke Gian-Su
06749/87

                     
                   
                     
                   
Dikki Dolma En ønsket å få tilført nye linjer av Tibetansk spaniel, for å opprettholde vitaliteten. Det var søskene Dikki Dolma og Yasodhara som ble importert fra India til de britiske øyer. Fru Howard Joyce (Braeduke Tibetan Spaniels) som kjøpte Dikki Dolma i 1969, Helen Forbes (Helfor Tibetan Spaniels) som kjøpte Yasodhara.

Den første representant av denne linjen i Finland var Braeduke Chung Culi, en veldig fin sønn av Dikki Dolma. Chung Culi kom fra England som liten valp i 1973. Dikki Dolma er også ført videre i Finland via Zollis Inter-Mez-Zo, som har hatt stor betyding for utviklingen av Tibetans spaniel i Finland.
Tilbake til Dikki Dolma
   
   
   

 

til toppen
til Toivo's side

 

Raya's ( Askarla's Raya)

sin stamtavle:

Barn
Foreldre
Besteforeldre
Oldeforeldre
Tippoldeforeldre
tipp-tipp-oldeforeldre
tipp-tipp-tipp-oldeforeldre tipp-tipp-tipp-tipp-oldeforeldre
"Raya"
Askarla's Raya
12609/03
født 23. februar 2003


Tassen

Født 20.des. 2000
01189/01

Sansue Watermark
03986/94
(N UCH)

Samsue Castalian
KCSB4247BW

Styal Shelley Of Maundale
KCSB4074BR
Nortonwood Faunus
KCSB2202BK
   

 

   
 
 Styal Susila
KCSB0442BJ
   
 
   
 
Rossboume Party Piece Of Sansue
KCSB3405BQ
Westley Topic Of Sansue
KCSB1224BL
   
 
   
 
 Rossboume Breeze
KCREG064390/76
   
 
   
 
Sansue Waterlily
KCREGS0565208S01


Samsue Golden Ruler
KCSB2131BU

 Gaineda Consolidator Of Samsue
KCSB0459BP
   
 Samsue Wrainbow
KCSB1444BN
Samsue Sheers
KCREGP6163801P04
 Gunhills Banjo Of Sansue
KCSB4825BY
   
 Rossboume Party Piece Of Sansue
KCSB3405BQ

 

Pebishar's Agathe
09464/97


Begora's Lost in the Tango
Født 10. juli 1994
27031/94

Pebishar's Edison
04972/92
 Begora's Champagne
24595/89
   
 
Begora's elaine Page
05891/90
 
 

Begora's Peanut
25346/90

 Lincheal Wild briar
14119/89
   
 
 Begora's Prearl
21570/87
 
 

Asheeba
Født: 29.juni 1989
19566/89

Leo Canes Laban
01795/79
 Davem Lion Lotcheck
Født 11. okt. 1974
02452/75
Davem Figaro
KCREG99319/71  
 
 Davem Gabriella
KCREG27413/73
 D'or Shavondase
Født 23. april 1972
&6780/72
 Spervikbukten's Desteny
&5542/70
 Sandra
&4121/70
Laravindias Dina
07783/84
Kargul Jolack
27. juli 1979
11180/79  
 Noravon Lucius
03092/79
 
 Kargul Excellent Baby
01725/76
 Lara Lavinia
00928/78
 Devem Lion Lotcheck
02452/75
 Larissa
03984/75

Faidons Hedda

07780/98


Lynggåsen's Leon

34105/91
Mjærumhøgda's Crusander
10440/83
(NOR UCH) 
       
 
   
 
       
 
   
 
Lyngåsen's Amina
09408/84
       
 
   
 
     
 
   
 
Trisoblues Sunnie Forever
S36001/94

Goldstep Special Selection
S47315/88
       
 
   
 
     
 
   
 
Trisoblues After Storm Cames Sun
S34691/91
       
 
   
 

 

   
 
   
 

til toppen
til Raya's side
Ragazzo ( Schotborgs Ragazzo)

sin stamtavle:

Barn
Foreldre
Besteforeldre
Oldeforeldre
Tippoldeforeldre
tipp-tipp-oldeforeldre
tipp-tipp-tipp-oldeforeldre tipp-tipp-tipp-tipp-oldeforeldre femte- tipp-oldeforeldre 6.tipp-oldeforeldre 7.tipp-oldeforeldre 8.tipp-oldeforeldre 9.tipp-oldeforeldre 10.tipp-oldeforeldre 11.tipp-oldeforeldre 12.tipp-oldeforeldre 13.tipp-oldeforeldre 14.tipp-oldeforeldre 15.tipp-oldeforeldre
"Ragazzo"
Schotborgs Ragazzo
10978/05
født 23. mars 2005"Ty"
Tardoan Titus Andronicus
født 09.03.2000
ANKC4100051175
Oppdretter:
Tara Symes (Tardoan, Australia)
(AUST CH N DK UCH) 

Dosangeles Zulu
Født 03.10.1997
Black Wht Mkgs, HL
ANKC2100023265
Oppdretter:
Phillipa Cracknell (Dosangeles, Australia)
(AUST CH) 


Dosangeles the Last Time
Født 18.02.1996
ANKC1602243
Oppdretter:
Phillipa Cracknell (Dosangeles, Australia)
(AUST CH) 

Eltarin Klassic Edition
ANKC190442
Oppdretter:
Chris Carroll (Eltarin, Australia)
Kojak Knight In Blue Satin
Født 27.10.1985
L0062603
Blue, HL
Oppdretter:
Brenda & Barrie Jones (Kojak, England)
 "Fred"
Kojak Kavalier
Født 09.04.1984
Blue, HL
KCSB0691BU
Oppdretter:
Brenda & Barrie Jones (Kojak, England)

"Jaspar"
 Jaspar Of Kojak JW
Født 31.07.1980
Steel Blue, HL
KCSB1036BR
(1980-88 GBCH) 

Oppdretter:
Olwyn Harbottle (Aes, England)
Eier:
Karen & Mike Richards (Itzcuintli, England)
Meritter:
8 x CC, Reserve In Group

Aas Into Dynasty                    
                   
Pekevista Mei Mei Shan Of Ares
Født 30.03.1977
Blue, HL
KCSB1041BR
Oppdretter:
Violet Williamson (Pekevista, England)
Meritter:
Crested of the Year 1979

2nd top Winning Bitch 1981
Second Top Dam 1981
Dam of the Yer 1982
Sandcrest Aznavour In Blue
KCREG7149/76
Staround Quanto
født 10.02.1977
Blue, HL
KCREG33527/72
Staround Koko
født 22.04.1971
KCR058162/71
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
slektsledd på morsiden, sjette tipp oldeforeldre
           
So'bestaa Of Crest Haven
Født: 20.01.1967
Pink Sptd, HL
KCREG31471/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
           
       
Iow'na Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -  
-  
Sugar Lee -  
-  
Towsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
 
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-

Staround Hunta
KCREG058168/78

Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England

             
Staround Hila
Født 12.04.1974
Staround Voodoo
Født: 11.12.1972
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Koko
Født: 22.04.1971
KCR058162/71
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
slektsledd på morsiden, sjette tipp oldeforeldre
         
So'bestaa Of Crest Haven
Født: 20.01.1967
Pink Sptd, HL
KCREG31471/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
         
Staround Lhaza            
Staround Nyssa              
             
Arrendene Highclass Chinese Moonshine                  

Kojak Kween Of The Mei
Født 05.08.1983
S17989/87
Oppdretter:
Brenda & Barrie Jones (Kojak, England)
Eier:
Lisa Allrin (Lillgårdens, Sverige)
Meritter:
2 x Res CC's in UK

(SUCH) 

"Jaspar"
 Jaspar Of Kojak JW
Født 31.07.1980
Steel Blue, HL
KCSB1036BR
(1980-88 GBCH) 

Oppdretter:
Olwyn Harbottle (Aes, England)
Eier:
Karen & Mike Richards (Itzcuintli, England)
Meritter:
8 x CC, Reserve In Group

Aas Into Dynasty                  
Pekevista Mei Mei Shan Of Ares
Født 30.03.1977
Blue, HL
KCSB1041BR
Oppdretter:
Violet Williamson (Pekevista, England)
Meritter:
Crested of the Year 1979

2nd top Winning Bitch 1981
Second Top Dam 1981
Dam of the Yer 1982
             
Sandcrest Aznavour In Blue
KCREG7149/76
Staround Quanto
født 10.02.1977
Blue, HL
KCREG33527/72
Staround Koko
født 22.04.1971
KCR058162/71
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
slektsledd på morsiden, sjette tipp oldeforeldre
         
         
So'bestaa Of Crest Haven
Født: 20.01.1967
Pink Sptd, HL
KCREG31471/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
         
Iow'na Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -  
Sugar Lee -  
Towsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
 
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-

Staround Hunta
KCREG058168/78

Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England

           
           
Staround Hila
Født 12.04.1974
Staround Voodoo
Født: 11.12.1972
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Koko
Født: 22.04.1971
KCR058162/71
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
slektsledd på morsiden, sjette tipp oldeforeldre
       
So'bestaa Of Crest Haven
Født: 20.01.1967
Pink Sptd, HL
KCREG31471/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
       
Iow'na Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
-
Sugar Lee -
-
Towsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-
Staround Lhaza          
         
Staround Nyssa            
           
Arrendene Highclass Chinese Moonshine                
Aes Mei-Ching
Født 02.02.1982
Mahogany, HL
KCH4108101
Oppdretter:
Olwyn Harbottle (Aes, England)
Highclass Mr Ching Lee Of Aes                  
Pekevista Mei Mei Shan Of Ares
Født 30.03.1977
Blue, HL
KCSB1041BR
Oppdretter:
Violet Williamson (Pekevista, England)
Meritter:
Crested of the Year 1979

2nd top Winning Bitch 1981
Second Top Dam 1981
Dam of the Yer 1982
Sandcrest Aznavour In Blue
KCREG7149/76
Staround Quanto
født 10.02.1977
Blue, HL
KCREG33527/72
Staround Koko
født 22.04.1971
KCR058162/71
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
slektsledd på morsiden, sjette tipp oldeforeldre
         
So'bestaa Of Crest Haven
Født: 20.01.1967
Pink Sptd, HL
KCREG31471/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
         
Iow'na Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -  
-
Sugar Lee -  
-
Towsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
 
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-

Staround Hunta
KCREG058168/78

Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England

           
Staround Hila
Født 12.04.1974
Staround Voodoo
Født: 11.12.1972
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Koko
Født: 22.04.1971
KCR058162/71
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
slektsledd på morsiden, sjette tipp oldeforeldre
       
So'bestaa Of Crest Haven
Født: 20.01.1967
Pink Sptd, HL
KCREG31471/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
       
Iow'na Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
-
Sugar Lee -
-
Towsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-
Staround Lhaza          
Staround Nyssa            
           
Arrendene Highclass Chinese Moonshine
Født: 01.07.1974
KCREG53513/74
Highclass Hairless Blue Boy
Oppdretter:
Roman Alraun (Highclass, Tyskland)
El-Chiquitin's Chin-Chan Oppdretter:
Joachim Weinberg (El-Chiquitin, Tyskland)
Me Too of Cresthaven          
Dis'Pa Of Crest Haven          
El-Chiquitin's Lotus Blume
VDH709204
Oppdretter:
Joachim Weinberg (El-Chiquitin, Tyskland)
           
           
Highclass Gypsy Girl
Oppdretter:
Roman Alraun (Highclass, Tyskland)
Highclass Hairless Harle Atom
Oppdretter:
Roman Alraun (Highclass, Tyskland)
El-Chiquitin's Chin-Chan
Oppdretter:
Joachim Weinberg (El-Chiquitin, Tyskland)
Me Too of Cresthaven        
Dis'Pa Of Crest Haven        
El-Chiquitin's Lotus Blume
VDH709204
Oppdretter:
Joachim Weinberg (El-Chiquitin, Tyskland)
Me Too of Cresthaven        
Fai'Ra Of Crest Haven        
Diana Sire Not Recorded -        
-        
Dam Not Recorded -        
-        
 Kojak Krystina
Født 16.04.1984
Blue, HL
KCSB0312BV
Oppdretter:
Brenda & Barrie Jones (Kojak, England)
 

"Jaspar"
 Jaspar Of Kojak JW
Født 31.07.1980
Steel Blue, HL
KCSB1036BR
(1980-88 GBCH) 

Oppdretter:
Olwyn Harbottle (Aes, England)
Eier:
Karen & Mike Richards (Itzcuintli, England)
Meritter:
8 x CC, Reserve In Group

Aes Into Dynasty
Født 02.02.1977
Mahogany & White, HL
Oppdretter:
Olwyn Harbottle (Aes, England)
Meritter:
Crested Of The Year 1981, 1982 2nd Top Sire 1981 Top Sire 1982
(GBCH JW) 

Winterlea Intoo Of Aes
Født: 02.02.1977
Pale Mahogany, HL
KCB1746503

Oppdretter:
Mrs Marjorie Mooney (Winterlea, England)

Ming Li Of Winterlea
KCREG130609/74
               
               
Winterlea Sunbelle
KCA1365703
Ming Li Of Winterlea
KCREG130609/74
             
Heathermount Quo Vadis
KCREG32583/74
Oppdretter:
Foster W. Parker (Heathermount, England)
Staround Mr Wu
Født 18.10.1969
Reg. nr 12
Nero Of Crest Haven
KCREG127227/66
HL
Nar'bo Of Crest Haven
AHCD (A25-100)
       
 
Staround Atlanta
Født 02.08.1968
, HL
KCREG133953/68
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
 
 
Winterlea Starba Of Crest Haven
Oppdretter:
Mrs Marjorie Mooney (Winterlea, England)
Navo Of Crest Haven    
Bluga Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -    
Sugar Lee -    
         
Cresta Of Capilon                  
Pekevista Mei Mei Shan Of Aes                    
                   

 "Krystal"
Krystal Of Kojak JW
Født 31.07.1980
Steel Blue, HL
KCSB1033BR
Oppdretter:
Olwyn Harbottle (Aes, England)
Eier:
Brenda & Barrie Jones (Kojak, England)
Meritter:
8 CC

(GBCH) 

Aes Into Dynasty
Født 02.02.1977
Mahogany & White, HL
Oppdretter:
Olwyn Harbottle (Aes, England)
Meritter:
Crested Of The Year 1981, 1982 2nd Top Sire 1981 Top Sire 1982
(GBCH JW) 
                   
                 

Pekevista Mei Mei Shan Of Ares
Født 30.03.1977
Blue, HL
KCSB1041BR
Oppdretter:
Violet Williamson (Pekevista, England)
Meritter:
Crested of the Year 1979

2nd top Winning Bitch 1981
Second Top Dam 1981
Dam of the Yer 1982

Sandcrest Aznavour In Blue
KCREG7149/76
Staround Quanto
født 10.02.1977
Blue, HL
KCREG33527/72
Staround Koko
født 22.04.1971
KCR058162/71
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
           

Staround Hunta
KCREG058168/78

Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England

           
Staround Hila
Født 12.04.1974
Staround Voodoo
Født: 11.12.1972
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Koko
Født: 22.04.1971
KCR058162/71
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
slektsledd på morsiden, sjette tipp oldeforeldre
       
So'bestaa Of Crest Haven        
Staround Lhaza          
Staround Nyssa            
Arrendene Highclass Chinese Moonshine                
Eltarin Playgirl 
S190442
Oppdretter:
Chris Carroll (Eltarin, Australia)

Acambos Tang
Født 07.08.1976
A312023B5
Slate White Mkgs, HL
Oppdretter:
Mrs D Tyler(Acambos, England)

Staround Quanto
født 10.02.1977
Blue, HL
KCREG33527/72

Staround Koko
født 22.04.1971
KCR058162/71
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Lee Chee Lee
NY92805/73
oppdretter: Gypsy Rose Lee (1914-70), Lee, USA
Fu Manchu Lee Lee Chee            
Madam Soo            
Chu Chin Chow -            
-            
Chi Chi Lee
NY90588/73
Chung Lee Blue Key Of Crest Haven            
Cing of Crest Haven            
Blinkey -            
           
-            
           
So'bestaa Of Crest Haven
KCREG31471/68
født 20.01.1967
Pink Sptd, HL
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
Justo Of Crest Haven Inco of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
         
Lotus Flower          
Snowflake Calico          
Sugar Lee          
         
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico          
Sugar Lee          
Sugar Of Crest Haven -          
-          
Iow'na Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -          
-          
Sugar Lee            
           
Toswsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
         
Lotus Flower          
Lotus Of Crest Haven -          
-          

Staround Hunta
KCREG058168/78

Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England

Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Lee Chee Lee
NY92805/73
oppdretter: Gypsy Rose Lee (1914-70), Lee, USA
Fu Manchu Lee Lee Chee            
Madam Soo        
Chu Chin Chow -        
-        
Chi Chi Lee
NY90588/73
Chung Lee Blue Key Of Crest Haven            
Cing of Crest Haven        
Blinkey -        
-        

Staround China Princess
Født 16.04.1967
KCREG72103/67
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England

Nero Of Crest Haven
KCREG127227/66
HL
Nar'bo Of Crest Haven
AHCD (A25-100)
To'no of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico        
Sugar Lee        
Ella Of Crest Haven -        
-        
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico        
Sugar Lee        
Sugar Of Crest Haven -        
-        
Fuzzy Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
-        
-        
Lotus Flower -        
Sugar Of Crest Haven -          
-          
Alto Of Crest Haven
mahogany
Født 31.07.1964
KCREG2474/66
Meritter:
First dog to be imported to England
Navo Of Crest Haven To'no of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico        
Ella Of Crest Haven Sugar Lee        
Trixie Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
       
Lotus Flower        
Lotus Of Crest Haven -        
-        
Efta of Crest Haven Gold Boy of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -      
Sugar Lee -      
Toswsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
     
Lotus Flower      
Lotus Of Crest Haven -      
-      
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -      
Sugar Lee -      
Sugar Of Crest Haven -        
-        

 Staround Tyla
Født: 19.08.1972
blue, HL
USA171402/72

Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)

Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Lee Chee Lee
NY92805/73
oppdretter: Gypsy Rose Lee (1914-70), Lee, USA
                 
     
Chi Chi Lee
NY90588/73
     
     
Staround Brittania
KCREG122956/68
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Nero Of Crest Haven
KCREG127227/66
HL
     
     
So'bestaa Of Crest Haven
KCREG31471/68
født 20.01.1967
Pink Sptd, HL
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
     
     
Langshava Lucy Lockett
B502001C6
, HL
 Winterlea Sunbird
A136571A12
Oppdretter:
Mrs Marjorie Mooney (Winterlea, England)
Ming Li Of Winterlea
KCREG130609/74
                   
           
             
           

Hearthermount Quo Vadis
KCRREG32583/74
Oppdretter:
Foster W. Parker (Heathermount, England)

Staround Mr Wu
Født 18.10.1969
Reg. nr 12
           


Staround Atlanta
Født 02.08.1968
, HL
KCREG133953/68
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)

Intoo Of Crest Haven
Født 29.05.1967
KCREG31473/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)

Inco of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
-
-
Lotus Flower  
Snowflake Calico  
Sugar Lee  
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
Sugar Lee -
Sugar Of Crest Haven -  
-  

Alto Of Crest Haven
mahogany
Født 31.07.1964
KCREG2474/66

Meritter:
First dog to be imported to England

Navo Of Crest Haven To'no of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico
Sugar Lee
Ella Of Crest Haven -
-
Trixie Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-
Efta of Crest Haven Gold Boy of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -  
Sugar Lee -  
Toswsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
Sugar Lee -
Sugar Of Crest Haven    
 
Winterlea Starba Of Crest Haven           --      
Cannybuff Charity
43529/76
Oppdretter:
Mrs.Crowther-Davies (Cannybuff, England)
Staround Expo
KCREG6504/70
Oppdretter:
Ruth Harris (Staround, England)
Staround Apollo Intoo Of Crest Haven
Født 29.05.1967
KCREG31473/68
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
Inco of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
-
-
Lotus Flower -
-
Snowflake Calico -
-
Sugar Lee -
-
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
Sugar Lee -
Sugar Of Crest Haven -  
-  

Alto Of Crest Haven
mahogany
Født 31.07.1964
KCREG2474/66

Meritter:
First dog to be imported to England

Navo Of Crest Haven To'no of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico
Sugar Lee
Ella Of Crest Haven -
-
Trixie Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
-      
-
Lotus Flower -
-
Lotus Of Crest Haven -  
-  
Efta of Crest Haven Gold Boy of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
-
Sugar Lee -
-
Toswsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
-
-
Lotus Flower -
-
Lotus Of Crest Haven -      
-
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
-
Sugar Lee -
-
Sugar Of Crest Haven -        
-
                   
Staround Gala            
           
Eltarin Loook N Envy
ANKC206329
(AUST CH)   
                   
               
                 
               
                   
               
                 
               
Ttoga Latioia
ANKC1463178

 

Dosangeles Knight N Day
ANKC1366893
(AUST CH) 

                   
                 
Firecrest Knightmare
ANKC1133499
(AUST CH)   
                   
                 

Silkvale Thedivinemissm
ANKC1557393
(AUST CH) 

 

Talukdar Maythfre Bewthu
ANKC1062041
(AUST CH) 

Chmkapow Hot Tequila
ANKC0524423
(AUST CH)   
                   
                 
                   
                 

Talukdar Luvon Therocks
ANKC0239667
(AUST CH) 

                   
                 
                   
                 

Silkvale Simply the Best
ANKC1426610
(AUST CH)   
Mexicatl the Streaker
ANKC1004222
(AUST CH)   
                   
                 
                   
                 
Firecrest Fame Nfortune
ANKC1212509
(AUST CH)   
                   
                 
                   
                 

Lille My

00143/01

Svian's Chinese Golden Knight
00479/98
 
Zenti's Blue Bajazz
født 15.09.1993
04210/93
(N S UCH NV-94) 
"Jimmy"
Keshar's Black Goong-Way-Bing
født 07.09.1988
34745/88
(INT N S UCH) 
China-Crest's AfterShawe Shebumis
stamtavle
(S UCH) 
Penandokry Something Special Of Christings
(N S UCH)  
Dynastie Of Debrita  Clogheen Martello
KCA5087201

Staround Quanto
født 10.02.1977
KCREG33527/72
Oppdretter: Ruth Harris, Staround, England

Staround Koko
født 22.04.1971
KCR058162/71
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Staround Ahn Ahn Lee
født 16.10.1968
KCREG92836/69
oppdretter: Ruth Harris, Staround, England
Lee Chee Lee
NY92805/73
oppdretter: Gypsy Rose Lee (1914-70), Lee, USA
Fu Manchu Lee Lee Chee        
Madam Soo
Chu Chin Chow -
-
Chi Chi Lee
NY90588/73
Chung Lee Blue Key Of Crest Haven
Cing of Crest Haven
Blinkey -
-
So'bestaa Of Crest Haven
KCREG31471/68
født 20.01.1967
Pink Sptd, HL
Oppdretter:
Debora Wood (Crest Haven, USA)
Justo Of Crest Haven Inco of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
Lotus Flower
Snowflake Calico
Sugar Lee
Milya Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico
Sugar Lee
Sugar Of Crest Haven -
-
Iow'na Of Crest Haven Mr Softie Of Crest Haven Calico -
Sugar Lee -
Toswsa Of Crest Haven Palo Of Crest Haven Pee Wee
(CHCH LUXCH NLCH ATCH BECH)
Lotus Flower
Lotus Of Crest Haven -
-
Staround Hunta                
Clogheen Natasha                  
                     
Superlion Simply Exquisite Of Peandokry                      
                     
Bukeras Jeanette-Li Bukeras Enrico-Lee                      
                     
Bukeras Belinda-Li                      
                     
Apocodeodar Gigi
(N UCH) 
Heathermount Pharoah Of Moonswift
født 28.10.1977
(GB CH) 
Cannybuff Cliva                      
                     
Winteriea Moon Godess Of Heathermount                      
                     
 Winterlea Giselle Of Apocodeodar Ming Li Of Winterlea
KCREG130609/74
                     
                     
WinterleaSunbella                      
                     
Keshar's Black Melodie
09816/89
 
                           
                         
                           
                         

Juwain's First Choice
06960/91
(INT S N UCH SV-93-94 NV-93) 

Yamany's Djingis Khan
S48949/85
(INT NORD UCH) 
                           
                         
                           
                         
Keshar's Black Dream Girl
09815/89
(N S UCH) 
                           
                         
                           
                         
Othilie
06416/99
Atalanta a Gruagach
02708/95
Keshar's Tommy Lee
26960/91
                           
                         
                           
                         
Snubbakollens Ringelihorn
25529/91
                           
                         
                           
                         
Suanho's Mishe-Nahma
00961/99
Blandora Beat That at Honebon
S48908/96
(GBCH SUCH) 
                           
                         
                           
                         

Blandora Angel Dust
S60621/92
(S UCH) 

                           
                         
                           
                         

til toppen
til Ragazzo's side

Chinese crested Hairless & Powwerpuff Informasjonside og stamtavlebase på norsk

 

Linker til kennel- og hundesider på Internett

Der kan du finne blant annet oversikt over de som driver med oppdrett av
Tibetan Spaniel i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, i tilegg til
noen også i utlandet. Samtidig som du finner andre nyttige linker.