Hundens tenner
T= tannmangel
B= bittfeil
ÅG= åpen gane
H=hareskår

  For en rekke raser er bittfeil (underbitt, overbitt osv.) en del av standarden til rasen, derfor kan en ikke si at bittfeil er en feil hos rasen, men rent generelt utfra standard tannstilling, vil det være avvik som betegnes som ulike bittformer, som underbitt, overbitt, saksebitt m.fl. Gå derfor inn på beskrivelsen av den enkeltes standarder, så finner du ut hva er typisk krav til hundens bygning så vel kropp som hva gjelder tenner. Gjør oppmerksom på at det kan forefinnes nyere data som gir et helt annet bilde en det som her framgår, likevel gir dette en liten pekepinn på hvilke raser hvor det har visst seg å være type tanndiagnoser.

Dataene som er framkommer er systematisert på bakgrunn av en undersøkelse som ble gjort i regi av Smådyrspratiserende Veterinærers Forening (SVG) i 1989., de ønsket å kart leggeforekomsten av arvelige eller antatt arvelige sydommer eller defekter hos hunder i Norge. Det er først og fremst hundeklubbenes erfaringer med hensyn til forekomst og betydning av ulike sydommer i sin rase. Grunnlagsmaterialet kan variere alt ettersom hvor mye den enkelte klubb har gjort hva gjelder denne form for registering o.l. Jeg har plukket ut hva gjelder det som har med tenner å gjøre og systematisert i disse diagrammene utfra det som framgår i boken "Hund, alv og helse", utgitt av SVG i 1991.

Det er brukt begreper som har betydning, stor betydning eller liten eller ingen betydning for rasen, hva gjelder de ulike tannproblemene som tabellen viser. Det er av stor betydning for vurderingen av det som framkommer her. Ikke minst om det kan ha store eller ubetydelige problemer for den enkelte rase. Jeg har valgt å ikke ta med den vureringen i disse tabellene.
 

Hunderasens navn /link standard
beskrivielse (NKK)

 
ikke reg.
skjeldent
meget liten
liten
enkelte tilfeller
forekommer
middels
utbredt
svært
utbredt
 
Bichon Frise  
H/ÅG
T/ B
   
Boston Terrier  
T
H
ÅB
   
Cavalier King Charles Spaniel  
ÅG
B
underbitt
   
Chihuahua  
T/B
 
Griffon Belge /bruxellois Petit Brabancon  
X
   
Japanese  
X
   
King Charles Spaniel  
T/B
   
Lhasa apso  
T/B
   
Malteser  
T/B
   
Mops  
ÅG
   
Papillon  
X
   
Phaléne  
X
   
Pekingeser  
AG
B
T
 
Pomeranien  
ÅG/H
   
Schipperke        
T/B
ÅG
         
Chih Tzu   H, ÅG, T og B er utbredelsen ukjent          
Tibetansk spaniel         H/ÅG liten til middels, T middels      
Yorkshirie terrier            
H/ÅG
T/B
     
Dverg pinscher      
H
AG
   
B/T
     


X = ikke registert, eller det forefinnes ikke data, iflg. "Hund, avl og helse" 1991.

 

Hundens tenner
T= tannmangel
B= bittfeil
ÅG= åpen gane
H=hareskår

   

Hunderasens navn /link standard
beskrivielse (NKK)

 
ikke reg.
skjeldent
svært/meget liten
liten
enkelte tilfeller
forekommer
middels
utbredt
svært
utbredt
Breton  
B
 
Engelsk setter  
T/B
 
Gordon setter  
 
Irsk setter  
T
B
Kleiner Münsterländer  
B/T
 
Pointer  
T
B
 
Chesapeake Bye Retriever  
par tilfeller
ÅB
B
 
Flat coated retrivever  
B
 
Golden retriever  
H/ÅG
T/B
 
Labrador retriever  

H/ÅB/H

T
 
Amerikansk Cocker spaniel  

sporadisk
AG/H

B
 
Cocker spaniel  

B

noen få
ÅG

 
Engelsk springer spaniel  
T
overtallige tenner mer vanlig
B
Field spaniel  
 
Vorsterhund, korthåret      
B
T
       

 

 

Hundens tenner
T= tannmangel
B= bittfeil
ÅG= åpen gane
H=hareskår

   

Hunderasens navn /link standard
beskrivielse (NKK)

 
ikke reg.
skjeldent
svært/meget liten
liten
enkelte tilfeller
forekommer
middels
utbredt
svært
utbredt
Chow chow  
B (ikke ofte)
 
Finsk spets  
T/B
T/B
(stor utbredelse)
 
Japansk spisshund  
ÅG*
ÅG
T/B
 
Norsk lapphund  
B/T
Norsk lundehund  
H
(12 av 277 valper
(86-89))

B
saksebitt standard
 
Alaskan Malamute  
B
tangbitt

 
Grønlandshund  
T
H/ÅG
B
 
Samojedhund  
H/T/B/ÅG
 
Welsh Corgi Pembroke    
H/ÅG
       
T/B
   

*En har registert enkelte tilfeller og konklusjonen er at utbredelsen i dette tilfellet av "åpnen gane", ÅG er svært liten.

Hundens tenner
T= tannmangel
B= bittfeil
ÅG= åpen gane
H=hareskår

   

Hunderasens navn /link standard
beskrivielse (NKK)

 
ikke reg.
skjeldent
svært/meget liten
liten
enkelte tilfeller
forekommer
middels
utbredt
svært
utbredt
Dachshund  
B
 
Beagle  
B
 
Dunker  
B
B
 
Hygen hund  
B
Schweizerstøver  
B
 

 

Hundens tenner
T= tannmangel
B= bittfeil
ÅG= åpen gane
H=hareskår

   

Hunderasens navn /link standard
beskrivielse (NKK)

 
ikke reg.
skjeldent
svært/meget liten
liten
enkelte tilfeller
forekommer
middels
utbredt
svært
utbredt
Bokser  
H/ÅG
B
(stor utbredelse)
T
Briard  
T
B
Belgisk fårehund  
B
T
Dobermann  
T
B
Rottweiler  
T/B
ÅG
ÅG
Schäferhund  
B
ÅG/H
T

Bouvier des flandres  
B
H/ÅG
T
Riesenschnauzer  
B/T